Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Fort Willemweg Lage Frontweg’

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Fort Willemweg Lage Frontweg’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Fort Willemweg Lage Frontweg’ voor de duur van zes weken ter inzage wordt gelegd. Over het ontwerp-bestemmingsplan De locatie Fort Willemweg 33, kadastraal bekend als Gemeente Maastricht, sectie D, nummer 3684 heeft gedeeltelijk de bestemming “Bedrijventerrein” en gedeeltelijk de bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied”, in onderhavig ontwerp-bestemmingsplan worden de gronden met de bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied” ook bestemd als “Bedrijventerrein”. De locatie Lage Frontweg 24, kadastraal bekend als Gemeente Maastricht, sectie D, nummer 3439, heeft voor een klein deel de bestemming “Bedrijventerrein” en grotendeels de bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied”, in onderhavig ontwerp-bestemmingsplan worden de gronden met de bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied” ook de bestemd als “Bedrijventerrein”. Inzien: Met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 liggen het ontwerp-bestemmingsplan met de bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht. Digitaal opvraagbaar Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer: NL.IMRO.0935.bpFWillemwLFrontw-ow01. Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via: https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via: 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). Schriftelijke zienswijze Binnen de termijn van de terinzagelegging kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. De schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van: naam, dagtekening, handtekening, motivering en gericht worden aan de gemeenteraad onder vermelding van het onderwerp ‘ontwerp-bestemmingsplan Fort Willemweg Lage Frontweg, zaaknummer 563535’. U kunt uw zienswijze toesturen per post: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of per e-mail via: post@maastricht.nl  Mondelinge zienswijze Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de termijn van de terinzagelegging een afspraak maken met de bestemmingsplanjurist via telefoonnummer: 0627075162 of (indien niet bereikbaar) via 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). U kunt ook een e-mail sturen naar post@maastricht t.a.v. team CERK met als onderwerp: ‘terugbelverzoek mondelinge zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Fort Willemweg Lage Frontweg, zaaknummer 563535’. Wij verzoeken u om uw naam en telefoonnummer in uw e-mail te vermelden. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken. Maastricht, 20 december 2023 Burgemeester en wethouders van Maastricht, De secretaris, De Burgemeester,

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. 2314d9742c29eee88a3de2c1eb644a86

Gerelateerde berichten