Weth van Caldenborghlaan 34 - 36, 6226BT Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het verplaatsen van de voordeur en raamkozijn naar de oorspronkelijke plaats

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Weth van Caldenborghlaan 34 - 36, 6226BT Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het verplaatsen van de voordeur en raamkozijn naar de oorspronkelijke plaats.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Referentienummer dossier: Z2023-00000755 Weth van Caldenborghlaan 34 - 36, 6226BT Maastricht het verplaatsen van de voordeur en raamkozijn naar de oorspronkelijke plaats   Datum ontvangst aanvraag: 18 augustus 2023 Datum besluit: 22 december 2023 Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Besluit: verleend   Bezwaar maken Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook via de gemeentelijke website een bezwaarschrift digitaal indienen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. In het bezwaarschrift staat in elk geval: - uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer - de omschrijving en het referentienummer van het dossier - de reden van uw bezwaar   Voorlopige voorziening Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.   Nadere informatie Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 29-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. 33521b28eb14b3df137f7ed39d5e150b

Gerelateerde berichten