Fort Willemweg 61 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand (bedrijfshal met kantoor) en het plaatsen van een verbindingsbrug over de openbare weg tussen bestaande bouw en nieuwbouw, fase 2

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Fort Willemweg 61 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfspand (bedrijfshal met kantoor) en het plaatsen van een verbindingsbrug over de openbare weg tussen bestaande bouw en nieuwbouw, fase 2.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Referentienummer dossier: 20-1011WB Fort Willemweg 61 te Maastricht het bouwen van een bedrijfspand (bedrijfshal met kantoor) en het plaatsen van een verbindingsbrug over de openbare weg tussen bestaande bouw en nieuwbouw, fase 2   Datum ontvangst aanvraag: 29 mei 2020 Datum besluit: 29 november 2023 Startdatum beroeptermijn: 30 november 2023 Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Besluit: verleend   Beroep instellen De beschikking treedt in werking, mag gebruikt worden voor uitvoering, de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 6:8 juncto 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste: - de naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; - de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.   Voorlopige voorziening Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.   Nadere informatie Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 02-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. 3c97c6d6de348be3b7d28e3a10de9aa7

Gerelateerde berichten