Verleende filmvergunning 2e Havenstraat 6, 1976 CE IJmuiden, Flikken Maastricht Aanvragen vergunning filmopnamen

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende filmvergunning 2e Havenstraat 6, 1976 CE IJmuiden, Flikken Maastricht Aanvragen vergunning filmopnamen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verleende filmvergunning 2e Havenstraat 6, 1976 CE IJmuiden, Flikken Maastricht 30 januari 2024 Burgemeester en wethouders van Velsen hebben het hierna volgende besluit genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld. Verleende filmvergunning APV artikel 2:7 Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft een filmvergunning verleend voor: IJmuiden 2e Havenstraat 6, 1976 CE IJmuiden, Flikken Maastricht 30 januari 2024 (11-01-2024) 045335879

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. 7f751591277ae32ab9e08c9dbd982923

Gerelateerde berichten