Sporenstraat 5, 6211EB Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van 4 markiezen voor de ramen

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Sporenstraat 5, 6211EB Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van 4 markiezen voor de ramen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Referentienummer dossier: Z2023-00001589 Sporenstraat 5, 6211EB Maastricht het plaatsen van 4 markiezen voor de ramen   Datum ontvangst aanvraag: 2 november 2023 Datum besluit: 30 november 2023 Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Besluit: geweigerd   Bezwaar maken Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook via de gemeentelijke website een bezwaarschrift digitaal indienen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. In het bezwaarschrift staat in elk geval: - uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer - de omschrijving en het referentienummer van het dossier - de reden van uw bezwaar   Voorlopige voorziening Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.   Nadere informatie Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 29-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. b4cf8d1f78342af8d8320095c67010ac

Gerelateerde berichten