Home > De huidige regelgeving voor online casino´s in Nederland

De huidige regelgeving voor online casino´s in Nederland

jul 19, 2022 | Algemeen

Op 1 april 2021 is de wet Kansspelen op afstand (Koa) ingegaan. Deze wet maakt het mogelijk om online kansspelen aan te bieden in Nederland. Hiervoor was dit verboden. Er waren wel online casino’s die je vanuit Nederland kon gebruiken, maar die vielen niet onder Nederlandse regelgeving. Niet alleen heeft deze wet invloed op online kansspelen, maar ook op fysieke casino’s en speelhallen. Deze nieuwe wet was zowel een aanvulling als een wijziging van de wet op kansspelen. Er is inmiddels dus flink wat veranderd in het landschap van gokspelen. Je kunt hier lezen hoe deze wetgeving er uit ziet en wat voor invloed het heeft op kansspelen.

Waarom de nieuwe wet?

Voordat de nieuwe wet inging op 1 april was het in Nederland verboden om online kansspelen aan te bieden. Dit zorgde er voor dat meer dan 1 miljoen Nederlanders online gokten in het buitenland. Nederland was een van de laatste landen in de Europese Unie waar online gokken niet legaal aangeboden kon worden. De Nederlandse overheid wilde meer grip krijgen op de online gokmarkt. Onder andere om mensen in Nederland te beschermen tegen oneerlijk spelaanbod en gokverslaving. Het tegengaan van fraude, criminaliteit en witwassen was ook essentieel doel voor de nieuwe wet. Daarbij speelde belasting natuurlijk ook een belangrijke rol, want de buitenlandse online kansspelen droegen geen kansspelbelasting af in Nederland. De Kansspelautoriteit (Ksa) verwacht dat de markt voor online kansspelen in de toekomst verder zal groeien. Met de nieuwe Koa hoopt de Ksa minimaal 8 van de 10 spelers over te laten stappen naar legale aanbieders in Nederland.

Regels voor het aanbieden van online kansspelen

Als je online kansspelen wil aanbieden zijn er allerlei regels waar aan voldaan moet worden. Sinds 1 april 2021 kun je hiervoor een vergunning aanvragen bij de Ksa. Er is bijvoorbeeld een identificatieplicht en leeftijdscontrole verplicht. Dit geldt voor zowel fysieke speelhallen als online casino’s. Om online kansspelen aan te kunnen bieden zijn er ook vereisten om gokverslaving tegen te gaan. Het personeel van een onderneming moet daarvoor door experts getraind en opgeleid zijn. Er geldt ook een informatieplicht. Dit betekent dat je spelers moet informeren over het spel dat je aan biedt inclusief de risico’s die eraan kleven. Verder is er ook een spelersregister met personen die niet toegestaan worden om online te gokken. Deze regels zijn er om gokverslaving tegen te gaan. De beperking van gokverslaving is een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet voor online kansspelen.

Vergunning aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kon voor het eerst een vergunning aangevraagd worden voor het aanbieden van online kansspelen. Deze procedure duurt 6 maanden. Door de tijdsduur van deze procedure konden de eerste nieuw gelanceerde casino’s openen op 1 oktober 2021. Je hoeft nog geen aanbieder van kansspelen te zijn om in aanmerking te komen voor een vergunning. Om een vergunning te krijgen moet wel aan een aantal vereisten worden voldaan. Het is belangrijk dat je onderneming gezond is en er geen sprake is (naderend) beslaglegging of faillissement. Verder moet je laten zien dat je onderneming verantwoordelijk om gaat met het geld van de spelers. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een bankgaranties of een derdengeldenrekening. Voor beide deze vereisten is een accountantsverklaring nodig. Naast deze financiële vereisten moet je ook duidelijkheid geven over hoe het intern toezicht geregeld is. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de onafhankelijkheid van toezichthoudende functionarissen van het bestuur.

Toekomst

Al voor de nieuwe wet in werking trad was er een online gokmarkt in Nederland aanwezig. Deze was echter illegaal en niet gereguleerd. Het reguleren van deze markt is in de ogen van de overheid een zet om vormen van illegale handel te legaliseren die in Nederland plaatsvindt. Deze regulatie wordt door veel Limburgers ook als positief gezien. Het is gebleken dat de regering open staat om met de aanbieders van online kansspelen te onderhandelen. Zo heeft de regering als blijk van goede wil het belastingtarief verlaagd van 29% naar 20%. Zo hoopt de regering exploitanten te overtuigen zich te schikken naar de nieuwe regels en op die manier de concurrentie te vergroten. Daarnaast is het ook een poging om de regelgeving voor verantwoord gokken aan te scherpen en problematische vormen van gokken te verminderen