Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang’

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maastricht, tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang’ voor de duur van zes weken ter inzage wordt gelegd. Over het ontwerp-bestemmingsplanHet plangebied ligt aan de noordzijde van het centrum van Maastricht. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het bedrijf Sappi Maastricht B.V., aan de oostzijde eveneens door Sappi Maastricht B.V. en de Maas, ten zuiden door de Maasboulevard en het pand dat gelegen is aan Maasboulevard 1, ten westen wordt het plangebied begrensd door de Zuid-Willemsvaart en de Maasboulevard.In dit ontwerp-bestemmingsplan worden op de gronden van het plangebied o.a. de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone gezoneerd bedrijventerrein’ en ‘geluidzone – industrie’ aangepast. Dit naar aanleiding van de omgevingsvergunning (Wabo-revisievergunning) van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake het bedrijf Sappi Maastricht B.V. Inzien:Met ingang van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerp-bestemmingsplan met de bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht.Digitaal opvraagbaarHet ontwerp-bestemmingsplan is digitaal in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer: NL.IMRO.0935.bpZoneringSappiLbb-ow01.Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via: https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via: 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040).Schriftelijke zienswijzeBinnen de termijn van de terinzagelegging kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. De schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van: naam, dagtekening, handtekening, motivering en gericht worden aan de gemeenteraad onder vermelding van het onderwerp ‘ontwerp-bestemmingsplan Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang, zaaknummer 84738’. U kunt uw zienswijze toesturen per post: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of per e-mail via: post@maastricht.nl Mondelinge zienswijzeVoor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de termijn van de terinzagelegging een afspraak maken met de bestemmingsplanjurist via telefoonnummer: 0627075162 of (indien niet bereikbaar) via 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). U kunt ook een e-mail sturen naar post@maastricht t.a.v. team CERK met als onderwerp: ‘terugbelverzoek mondelinge zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Milieuzonering Sappi Zuidwest en Landbouwbelang, zaaknummer 84738’. Wij verzoeken u om uw naam en telefoonnummer in uw e-mail te vermelden. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.Maastricht, 13 december 2023Burgemeester en wethouders van Maastricht,De secretaris, De Burgemeester,

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. gmb-2023-532398

Gerelateerde berichten