Keramieksingel 145, 6216XS Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een boom

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Keramieksingel 145, 6216XS Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een boom.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Referentienummer dossier: Z2024-00000236Keramieksingel 145, 6216XS Maastrichthet kappen van een boomDatum ontvangst aanvraag: 17 januari 2024Datum besluit: 7 maart 2024Procedure: Deze beschikking is voorbereid volgens de reguliere procedure.Besluit: verleendBeroep instellenDe beschikking treedt in werking, mag gebruikt worden voor uitvoering, de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 6:8 juncto 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit.Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:- de naam en adres van de indiener;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;- de gronden van het beroep.Het beroepschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.Voorlopige voorzieningHet indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Met schorsende werking wordt bedoeld dat de vergunning (nog) niet mag worden gebruikt. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.Nadere informatieVoor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 12-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. gmb-2024-109850

Gerelateerde berichten