Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV24.003, trajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen, Sittard-Maastricht.

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV24.003, trajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen, Sittard-Maastricht..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat een ontheffing van het verbod, zoals bedoeld in artikel 4:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen, is verleend voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, te weten het maximaal 2 maal per jaar slijpen van de spoorstaven op de trajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen en Sittard-Maastricht in de periode van 00.00 uur tot 06.00 uur. De ontheffing is verleend tot 31 december 2025.Voor: ontheffing geluidhinder Naam inrichting: BAM Infra Rail B.V. Locatie: traject Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen en Sittard-MaastrichtVerzenddatum besluit: 4 juni 2024Dossiernummer: APV24.003Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 11-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. gmb-2024-249953

Gerelateerde berichten