Home > Centrummanagement Maastricht & Maastricht Bereikbaar ondertekenen convenant tijdens TEFAF

Centrummanagement Maastricht & Maastricht Bereikbaar ondertekenen convenant tijdens TEFAF

mrt 15, 2016 | Maregio

Centrummanagement Maastricht & Maastricht Bereikbaar ondertekenen op donderdag 17 maart aanstaande een meerjarig convenant. Hiermee leggen beide partijen hun ambitie vast om gezamenlijk op te trekken voor een vitaal en economisch toekomstbestendig centrum van Maastricht. Daarbij is vooral aandacht voor de duurzame bereikbaarheid van Maastricht en Zuid-Limburg: in algemene zin, maar ook op topdagen, tijdens wegwerkzaamheden en voor wat betreft stedelijke distributie. Het convenant wordt getekend op de Chapeau stand tijdens TEFAF.


Centrummanagement Maastricht & Maastricht Bereikbaar ondertekenen op donderdag 17 maart aanstaande een meerjarig convenant. Hiermee leggen beide partijen hun ambitie vast om gezamenlijk op te trekken voor een vitaal en economisch toekomstbestendig centrum van Maastricht. Daarbij is vooral aandacht voor de duurzame bereikbaarheid van Maastricht en Zuid-Limburg: in algemene zin, maar ook op topdagen, tijdens wegwerkzaamheden en voor wat betreft stedelijke distributie. Het convenant wordt getekend op de Chapeau stand tijdens TEFAF.

Maastricht Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal partners om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Ze stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forenzen, bezoekers en het goederenverkeer. Maastricht Bereikbaar maakt deel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Centrummanagement Maastricht werkt aan een economisch vitaal, toekomstbestendig en kwalitatief centrum van Maastricht, voor een onderscheidende positionering van de stad. Centrummanagement werkt hiervoor samen met ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad en met andere instanties. Ook wordt samenwerking met en tussen binnenstadondernemers gestimuleerd om zo bewoners, bezoekers en studenten blijvend aan de stad te verbinden.

Beide partijen gaan elkaar versterken om de bereikbaarheid van het centrum duurzaam te verbeteren. Centrummanagement Maastricht helpt Maastricht Bereikbaar bij het communiceren met- en activeren van binnenstadondernemers en ondernemersverenigingen. Maastricht Bereikbaar versterkt de doelstellingen van Centrummanagement Maastricht via het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen gericht op bereikbaarheid, o.a. tijdens topdagen en evenementen, als ook door de inbreng van specifieke expertise inzake stedelijke distributie.

Concrete voorbeelden van de kruisbestuiving zijn de samenwerking bij de analyse van herkomst van bezoekers aan het centrum, het organiseren van kennisuitwisselings- en netwerkbijeenkomsten gericht op bereikbaarheid, de verankering van het thema bereikbaarheid in het programma ‘Gastvrij Maastricht’ en bereikbaarheid als vast thema in W!M (uitgave van Centrummanagement).