Home > Groeiend aantal vrijwilligers schoont oevers van Maas op

Groeiend aantal vrijwilligers schoont oevers van Maas op

mrt 18, 2016 | Maregio

In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Gemeente Maastricht organiseert samen met het CNME in deze periode diverse opruimacties op maar liefst 17 trajecten langs de Maas. Dit doet de gemeente sinds 2014 in het kader van het project ‘SchoneMaas’, waarbij opruimacties worden georganiseerd en burgers worden geïnformeerd over het zwerfafvalprobleem. Elk jaar is meer afval opgehaald door een groeiend aantal vrijwilligers. Vanaf dit jaar wordt ook ingezet op onderzoek naar het soort afval dat gevonden wordt.


In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Gemeente Maastricht organiseert samen met het CNME in deze periode diverse opruimacties op maar liefst 17 trajecten langs de Maas. Dit doet de gemeente sinds 2014 in het kader van het project ‘SchoneMaas’, waarbij opruimacties worden georganiseerd en burgers worden geïnformeerd over het zwerfafvalprobleem. Elk jaar is meer afval opgehaald door een groeiend aantal vrijwilligers. Vanaf dit jaar wordt ook ingezet op onderzoek naar het soort afval dat gevonden wordt.

In de periode van maart tot mei vinden in Limburg diverse opruimacties langs de Maas plaats. In alle gemeenten aan de Maas ruimen vele vrijwilligers zwerfafval op. Gebeurt dit niet, dan belandt het afval door de wind of het regenwater in de Maas. Uiteindelijk stroomt het afval naar zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het zeeleven.

SchoneMaas groeit

In 2013 zijn o.a. provincie Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, IVN, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en onderzoekers gestart op het gebied van plastic afval met het project SchoneMaas. Inmiddels zijn in 2015 maar liefst 93 trajecten door 2325 vrijwilligers opgeschoond.

Het resultaat: meer dan 140 kilometer aan opgeschoonde Maasoevers! In 2016 zet SchoneMaas niet alleen in op opruimacties, maar willen de projectpartners ook onderzoek doen naar waar het afval vandaan komt en hoe het afval is samengesteld. Zo kan ook de bron van het probleem beter worden aangepakt. Onder leiding van SchoneMaas Monitors die kort worden opgeleid tot onderzoeksleider, wordt tijdens de opruimacties meteen genoteerd wat voor afval er zoal wordt verzameld. In samenwerking met studenten van de Open Universiteit Maastricht wordt dit afval verder onderzocht.

Lever zelf een bijdrage

SchoneMaas is altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers. Wilt u weten hoe u of uw vereniging kan bijdragen aan de oplossing voor het zwerfafvalprobleem? Neem contact op met John Steijns van het CNME (steijns@cnme.nl ) en in overleg wordt een datum en een locatie voor een opschoonactie geregeld. Het project biedt ook een kleine vergoeding voor de verenigingskas.