Home > Uitslag Stemtent D66: ‘Veel interesse voor Oekraïne-referendum’

Uitslag Stemtent D66: ‘Veel interesse voor Oekraïne-referendum’

apr 4, 2016 | Maregio

Afgaande op de (niet-representatieve) uitkomsten van de D66 Stemtent op Mosae Forum van afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid (80%) van de Nederlanders van plan te gaan stemmen komende woensdag. Op de stelling ‘Oekraïne-referendum – Ik ga stemmen’ antwoordden de voorbijgangers op Mosae Forum en de mensen die reageerden via internet in de meeste gevallen met ‘ja’. Van de 84 deelnemers  stemden 67 personen ‘ja’ en 17 personen ‘nee’.


Afgaande op de (niet-representatieve) uitkomsten van de D66 Stemtent op Mosae Forum van afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid (80%) van de Nederlanders van plan te gaan stemmen komende woensdag. Op de stelling ‘Oekraïne-referendum – Ik ga stemmen’ antwoordden de voorbijgangers op Mosae Forum en de mensen die reageerden via internet in de meeste gevallen met ‘ja’. Van de 84 deelnemers  stemden 67 personen ‘ja’ en 17 personen ‘nee’.

Van de deelnemers die aangaven te zullen gaan stemmen gaven de meesten aan het als hun democratische plicht te beschouwen.

Deelnemers die aangaven niet te zullen gaan stemmen, gaven aan dat zij het nut niet inzagen van deze volksraadpleging of dat de inhoud van het Oekraïne-verdrag te onbekend was.