Home > Directie Vaeshartelt betreurt commotie rondom Buitenplaats

Directie Vaeshartelt betreurt commotie rondom Buitenplaats

apr 29, 2016 | Maregio

De directie van Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht betreurt de gang van zaken en de beeldvorming rondom de nieuwe plannen van het hotel/conferentieoord. Dat zegt directeur Paul Janmaat in een verklaring. De vrijwilligers van Vaeshartelt hebben hun werkzaamheden neergelegd omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe koers van Vaeshartelt. Het hotel wil zich meer op de particuliere markt richting in plaats van de zakelijke markt. Ook heeft het hotel medewerkers ontslagen. Volgens Janmaat hebben de ingezette veranderingen binnen de organisatie van de Buitenplaats Vaeshartelt nimmer tot doel de gewaardeerde inzet van vrijwilligers danwel de voortgang van publieksevenementen op de Buitenplaats Vaeshartelt te dwarsbomen. “Tot onze spijt heeft de vriendenstichting ons aanbod voor nader overleg afgewezen,” aldus de directeur.


De directie van Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht betreurt de gang van zaken en de beeldvorming rondom de nieuwe plannen van het hotel/conferentieoord. Dat zegt directeur Paul Janmaat in een verklaring. De vrijwilligers van Vaeshartelt hebben hun werkzaamheden neergelegd omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe koers van Vaeshartelt. Het hotel wil zich meer op de particuliere markt richting in plaats van de zakelijke markt. Ook heeft het hotel medewerkers ontslagen. Volgens Janmaat hebben de ingezette veranderingen binnen de organisatie van de Buitenplaats Vaeshartelt nimmer tot doel de gewaardeerde inzet van vrijwilligers danwel de voortgang van publieksevenementen op de Buitenplaats Vaeshartelt te dwarsbomen. “Tot onze spijt heeft de vriendenstichting ons aanbod voor nader overleg afgewezen,” aldus de directeur.

Vanwege snel veranderende omstandigheden in de conferentie- en hotel wereld in de afgelopen jaren heeft de Buitenplaats Vaeshartelt een heroriëntatie gedaan op haar toekomst.

Vanuit het continue streven naar een duurzame instandhouding van de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de Buitenplaats en haar openbaar karakter als ook vanuit de wens om in de toekomst haar belangrijke rol binnen de Maastrichtse hotellerie verder uit te bouwen, kiest zij er voor om een zwaarder accent te leggen op het accommoderen van de particuliere hotelgast. Dit in lijn met de veranderende verhouding tussen de zakelijke en vrijetijd markt.

Directeur Paul Janmaat: ‘Op dit moment werken we daartoe plannen uit om binnen het bestaande gebouw tot een bescheiden uitbreiding van de hotelcapaciteit te komen met circa 17 familiekamers. Daarnaast kiezen we voor het verder versterken van de synergie tussen de bijzondere kwaliteiten van de Buitenplaats enerzijds en haar hotel en horeca functie anderzijds. Om zodoende ook onze aantrekkingskracht op bezoekers uit Maastricht en haar directe omgeving verder te versterken. Ook de recreatieve passant is van harte welkom op de Buitenplaats’

Vaeshartelt heeft de afgelopen jaren een hoge bezettingsgraad van de kamers gerealiseerd. Naast continuering van dit resultaat legt zij de focus op verdere beheersing van de kosten. Vanuit dat perspectief is haar personeelsbestand in beperkte mate teruggebracht.

Met deze heroriëntatie borgt Vaeshartelt haar primaire doelstelling gericht op een duurzame instandhouding van de Buitenplaats in al haar unieke facetten.