Home > Zonnepanelen op zo veel mogelijk Maastrichtse daken

Zonnepanelen op zo veel mogelijk Maastrichtse daken

jun 4, 2016 | Maregio

Zo veel mogelijk zonnepanelen op zo veel mogelijk daken in Maastricht. Dat is het streven van de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Op 30 mei 2016 ondertekende de EMEC het vierde Maastrichts Energie Akkoord. EMEC-voorzitter Jos van Golde vertelt waarom.

.


Zo veel mogelijk zonnepanelen op zo veel mogelijk daken in Maastricht. Dat is het streven van de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Op 30 mei 2016 ondertekende de EMEC het vierde Maastrichts Energie Akkoord. EMEC-voorzitter Jos van Golde vertelt waarom.

“De gemeente Maastricht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Die ambitie ondersteunen wij van harte. Ons ideaal is een duurzaam Maastricht, waar zo veel mogelijk mensen hun eigen energie opwekken en fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn.” Om dat voor elkaar te krijgen, zoekt de EMEC leden. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. “Als coöperatie kunnen we gezamenlijk panelen inkopen en een goede prijs bedingen”, zegt Jos. “Het voordeel is ook, dat je zelf wat te vertellen hebt en minder afhankelijk bent van energiemaatschappijen. De komende maanden organiseren we informatieavonden in de wijk. Daar leggen we uit wat de mogelijkheden zijn en hoe je energie kunt besparen. Kun je misschien oude apparaten vervangen die duur zijn in gebruik? En is je huis geschikt voor zonnepanelen of een zonnecollector? Op die vragen zoeken we samen een antwoord.”

Ongeveer 25 mensen kwamen op 30 mei naar de eerste informatieavond in de wijk St. Pieter/Jekerdal. Jos: “Dat zijn er misschien niet heel veel, maar we merkten wel dat de aanwezigen echt geïnteresseerd waren en een hoop vragen stelden. Veel mensen vinden zonnepanelen op het dak niet mooi. Daar is best wat voor te zeggen, maar het is wel in het belang van je eigen portemonnee. Als je het geld kunt missen, zijn zonnepanelen een prima investering, die je binnen een aantal jaren weer terugverdient.”

EMEC werft leden die zonnepanelen op hun eigen dak willen, maar zoekt ook pandeigenaren die hun dak ter beschikking willen stellen voor grotere aantallen panelen. Jos: “We zijn nu bezig met twee relatief kleine projecten. Bij één daarvan gaat het om 170 panelen. Via de landelijke postcoderoosregeling kunnen mensen die in de omgeving wonen van deze installatie meeprofiteren van de opgewekte zonne-energie. Zij komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting.” Hoe de regeling werkt en meer informatie over de postcoderoos vindt u op www.hieropgewekt.nl.

In het Maastrichtse Energieakkoord (MEA) staan concrete afspraken en acties om de omschakeling naar meer zonne-energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen. Het is de bedoeling dat steeds meer partners zich bij het akkoord aansluiten. Behalve de EMEC hebben de Universiteit Maastricht, het Academisch ziekenhuis Maastricht en de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) het MEA al getekend.

Meer weten? Kijk op www.emec.nu .