Home > Theater aan het Vrijthof realiseert stijging van 26% in voorverkoop

Theater aan het Vrijthof realiseert stijging van 26% in voorverkoop

jun 29, 2016 | Maregio

Met een ruime 46.000 theaterkaarten voor theatervoorstellingen en concerten bereikt Theater aan het Vrijthof een stijging in de voorverkoop van ruim 26% ten opzichte van het seizoen ervoor. Het aantal verkochte kaarten in de voorverkoop ligt fors hoger dan voorgaande jaren.


Met een ruime 46.000 theaterkaarten voor theatervoorstellingen en concerten bereikt Theater aan het Vrijthof een stijging in de voorverkoop van ruim 26% ten opzichte van het seizoen ervoor. Het aantal verkochte kaarten in de voorverkoop ligt fors hoger dan voorgaande jaren.

‘We verkeren in een bescheiden jubelstemming’, aldus Hugo Haeghens, directeur van Theater aan het Vrijthof. ‘We hopen met het doorzetten van een nieuwe koers de positie van centrale actor binnen het culturele veld in Maastricht, de provincie en de omliggende (Eu)regio uit te breiden en te versterken.’

Niet alleen het aantal verkochte kaarten in de voorverkoop nam toe, ook het aantal abonnementhouders nam in één jaar toe met 463 nieuwe abonnementhouders. Aan deze positieve resultaten liggen diverse ontwikkelingen binnen Theater aan het Vrijthof ten grondslag. Zo zijn bijvoorbeeld de banden met onze huisgezelschappen zoals Toneelgroep Maastricht, philharmonie zuidnederland en Opera Zuid aangehaald, maar ook met de landelijke gezelschappen door te participeren als co-producent in diverse producties zoals Intouchables, Marie van Vollenhoven en HAIR. Andere ontwikkelingen zijn de herstructurering van de abonnementenstructuur en de samenwerking tussen culturele partijen in de regio en provincie.

Over het algemeen is een toenemende belangstelling op te merken voor de totale programmering van Theater aan het Vrijthof. ‘Deze positieve ontwikkeling is niet alleen zichtbaar bij de breed toegankelijke publiekstrekkers, maar ook bij de artistiek kleinschaligere producties en de voorstellingen van jonge talentvolle theatermakers – de nieuwe generatie theatermakers’, volgens Hugo Haeghens. ‘De artistieke en scherp inhoudelijke voorstellingen zorgen samen met een brede toegankelijke programmering voor de juiste balans.’