Home > Samen Groene Voetstappen zetten voor het klimaat en besparen CO2

Samen Groene Voetstappen zetten voor het klimaat en besparen CO2

sep 30, 2016 | Maregio

In Maastricht start maandag 2 oktober de Groene Voetstappen actie. Kinderen van vijf basisscholen gaan in de week van 2-9 oktober lopend naar school of nemen de fiets om CO2-uitstoot te verminderen.


In Maastricht start maandag 2 oktober de Groene Voetstappen actie. Kinderen van vijf basisscholen gaan in de week van 2-9 oktober lopend naar school of nemen de fiets om CO2-uitstoot te verminderen.

Neem je de fiets of ga je lopen naar school? Of toch met papa of mama in de auto? Dankzij Groene Voetstappen worden kinderen en hun ouders er zich bewust van dat die keuze gevolgen heeft voor de aarde, hun eigen gezondheid en de verkeersveiligheid. Een week lang verzamelen kinderen van MBS De Poort, Kindcentrum Aloysius, Integraal Kindcentrum de Geluksvogel, BS De Maasköpkes en BS Manjefiek Groene Voetstappen. Deze krijgen ze voor elke heen- en terugreis die lopend, fietsend of skatend van en naar school wordt afgelegd. Zo zetten de schoolkinderen een extra stap voor het klimaat. Voor speciale acties, die je bijvoorbeeld thuis kunt doen, zijn Gouden Voetstappen te verdienen. Denk aan korter douchen of zwerfafval opruimen. Op de scholen is er deze week extra aandacht voor klimaat en mobiliteit.

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Fietsen, skaten of lopen in plaats van met de auto is goed voor het klimaat, veel gezonder en ook gewoon leuk. Het verminderen van de uitstoot van CO2 is een kwestie van doen. Iedereen, groot en klein, kan een steentje bijdragen. Veel plezier bij het zetten van de Groene Voetstappen en het besparen van CO2!”.

Elfde editie

Dit jaar is de elfde editie van de klimaatactie Groene voetstappen van Klimaatverbond Nederland. Kinderen in het hele land verzamelen een tot drie weken “Groene voetstappen”. Deze krijgen ze voor elke heen- en terugreis die lopend, fietsend of skatend van en naar school wordt afgelegd. Na het bereikte Klimaatakkoord in Parijs eind vorig jaar is de urgentie van het klimaatprobleem en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen een halt toe te roepen meer dan duidelijk.

Automatische piloot

Met de klimaatactiviteit Groene Voetstappen wil het klimaatverbond Nederland samen met de deelnemende gemeenten, kinderen een podium geven voor hun ideeën om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen. “Daarnaast weten we uit de gedragspsychologie dat we 95% van ons gedrag op de automatische piloot doen, aldus projectleider Petra Lettink. “Klimaatprojecten die mensen uit hun gewoonte halen en bewust laten nadenken over hun gewoontes zijn daarom belangrijk, wil je de uitstoot van broeikasgassen aanpakken. Daarnaast is het van belang om samen je gedrag te veranderen en zichtbaar te maken hoe veel mensen samen werken aan een oplossing”.

Klimaatconferentie

Niet alleen in Maastricht geven kinderen het goede voorbeeld, in heel Nederland en Europa doen kinderen mee. Het totaal aantal in Nederland verzamelde Groene Voetstappen wordt bekend gemaakt op de landelijke Kinderklimaattop op 26 oktober a.s. Vervolgens worden alle Groene en Gouden Voetstappen samen in november dit jaar in Marrakech aangeboden aan de voorzitter van de VN Klimaatconferentie.

Dag van de duurzaamheid

Op maandag 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, neemt wethouder Gerdo van Grootheest tussen 09.30 uur en 10.15 uur de Voetstappen van de Aloysiusschool in ontvangst. Hij zal eerst een duurzaam verhaal voorlezen en met de kinderen in gesprek gaan over het klimaat.