Home > Reactie rondom ophef van incident uitgaansleven

Reactie rondom ophef van incident uitgaansleven

okt 4, 2016 | Maregio

Naar aanleiding van ophef over een incident in het Maastrichtse uitgaansleven afgelopen weekend gaat de politie de zaak nader onderzoeken. Daarnaast is de politie maandag in gesprek gegaan met het COC Limburg om van het incident te kunnen leren en met de verwachtingen in de toekomst beter rekening te kunnen houden.

 


Naar aanleiding van ophef over een incident in het Maastrichtse uitgaansleven afgelopen weekend gaat de politie de zaak nader onderzoeken. Daarnaast is de politie maandag in gesprek gegaan met het COC Limburg om van het incident te kunnen leren en met de verwachtingen in de toekomst beter rekening te kunnen houden. 

Zaterdagavond op de Markt vond tijdens de uitgaansavond een incident plaats waarbij twee partijen betrokken waren. Het ging om een conflict waarbij de politie beide partijen van elkaar heeft gescheiden. Het incident zorgde voor ophef bij het COC Limburg, die betrekking had op geluiden dat de politie enkele personen mogelijk anders zou hebben behandeld. 

De politie hecht veel waarde aan diversiteit, daarom dat zij ook verbinding wil zijn met het COC Limburg. Het is voor de politie van groot belang dat zij verbinding heeft met alle groepen in de samenleving. Dan kan de politie samen met burgers en partners haar werk nog beter doen. 

Verbinding voor goed politiewerk 

Iedereen die in Nederland woont of verblijft wil een herkenbare, toegankelijke en betrouwbare politie. Een politie die er altijd (24/7) en voor iedereen is. En het dus niet uitmaakt wat bijvoorbeeld je seksuele voorkeur, gender(identiteit), politieke kleur of overtuiging, leeftijd, opleidingsniveau, functionele beperking, geloof is of welke (etnische) achtergrond je ook hebt. Dan kan ze beter de burgers helpen, de openbare orde handhaven, de misdaad effectiever bestrijden en kan ze conflicten eerder oplossen.