Home > Maastricht gaat opnieuw de strijd aan met Leeuwarden

Maastricht gaat opnieuw de strijd aan met Leeuwarden

okt 8, 2016 | Maregio

Met als inzet beste Age Friendly Cultural City gaat Maastricht opnieuw de strijd aan met Leeuwarden een van de andere deelnemende steden.

De gemeente Maastricht organiseerde op vrijdag 7 oktober 2016 in samenwerking met Tout Maastricht, Envida en Mosae Zorggroep een feestelijke middag vol optredens, presentaties en enthousiaste verhalen van, voor én met senioren. Deze middag werd georganiseerd in het kader van Maastricht- Age Friendly Cultural City en werd bezocht door een landelijke jury, een afvaardiging van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Mevr. Hedy d’ Ancona van de eerste BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. Deze prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld.


Met als inzet beste Age Friendly Cultural City gaat Maastricht opnieuw de strijd aan met Leeuwarden een van de andere deelnemende steden.

De gemeente Maastricht organiseerde op vrijdag 7 oktober 2016 in samenwerking met Tout Maastricht, Envida en Mosae Zorggroep een feestelijke middag vol optredens, presentaties en enthousiaste verhalen van, voor én met senioren. Deze middag werd georganiseerd in het kader van Maastricht- Age Friendly Cultural City en werd bezocht door een landelijke jury, een afvaardiging van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Mevr. Hedy d’ Ancona van de eerste BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. Deze prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld.

De 5 deelnemende steden aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities die kans maken op de prijs zijn: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht.

De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is daarom dit jaar samen met 5 steden het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ gestart. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Onder leiding van Hedy d’Ancona gaan vertegenwoordigers uit gemeente, cultuur, zorg en welzijn met elkaar in gesprek over hoe je verbinding tussen cultuur zorg en welzijn tot stand brengt en wat het oplevert.

Sinds 2013 heeft het Fonds meer dan 80 bijzondere projecten ondersteund, die een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. De samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn blijkt succesvol, maar is nog niet vanzelfsprekend. Hierdoor bereiken deze projecten vaak minder ouderen dan mogelijk is. Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote transities binnen het maatschappelijk domein. Zo moeten zij onder andere realiseren dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Samen met de deelnemende steden gaat het Fonds proberen inspirerende projecten in te zetten ter verbetering van het welzijn van ouderen. Zo werken ze toe naar 30 steden die in 2020 Age Friendly beleid hebben op het gebied van cultuurparticipatie.

De gemeente Maastricht en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben zich ten doel gesteld om binnen de regeling ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ een samenwerking aan te gaan die betrekking heeft op de lokale verduurzaming van cultuurparticipatie door senioren binnen zowel het cultuur- als WMO-beleid. Binnen het programma wil de gemeente Maastricht zich de komende jaren -in nauwe samenwerking met Tout Maastricht- actief inzetten om deze belangrijke groep mensen (meer) bij kunst en cultuur te betrekken.