Home > De huisarts kan trombose uitsluiten

De huisarts kan trombose uitsluiten

okt 11, 2016 | Maregio

Een dikke, pijnlijke kuit, arm of been kan wijzen op een trombose, maar kan ook passen bij een spierscheurtje of een kneuzing. Tekenen voor een longembolie zijn plotselinge kortademigheid met meestal pijn bij het ademen. Bij een flinke verkoudheid of toename van een longaandoening ontstaan echter vergelijkbare klachten. Trombose lijkt wat klachten betreft vaak op een eenvoudige aandoening, maar kan helaas ook verraderlijk een fatale afloop hebben. De angst die veel mensen hebben voor trombose is dan ook op zijn plaats.


Een dikke, pijnlijke kuit, arm of been kan wijzen op een trombose, maar kan ook passen bij een spierscheurtje of een kneuzing. Tekenen voor een longembolie zijn plotselinge kortademigheid met meestal pijn bij het ademen. Bij een flinke verkoudheid of toename van een longaandoening ontstaan echter vergelijkbare klachten. Trombose lijkt wat klachten betreft vaak op een eenvoudige aandoening, maar kan helaas ook verraderlijk een fatale afloop hebben. De angst die veel mensen hebben voor trombose is dan ook op zijn plaats.  

Trombose komt vaak voor na een gipsbehandeling bij een beenbreuk, na een knie- of heupoperatie, of bijvoorbeeld bij kanker. Jaarlijks krijgen zo’n 10.000 Nederlanders een longembolie en zo’n 15.000 Nederlanders een trombosebeen. 

Om meer aandacht voor het herkennen en behandelen van trombose te krijgen, wordt op 13 oktober voor de derde maal Wereld Trombose dag gehouden. In veel ziekenhuizen wordt dan trombose onder de aandacht gebracht. De Trombosestichting Nederland heeft voor deze Internationale dag een video ontwikkeld waarin helder wordt uitgelegd welke symptomen kunnen wijzen op trombose.  Iedereen kan deze video gratis downloaden en doorsturen (www.trombosestichting.nl ). 

Gelukkig is er ook een andere kant van de medaille. Bij slechts een beperkt deel van de mensen met klachten van een pijnlijk dik been of plotselinge kortademigheid, blijkt een trombosebeen of een longembolie de oorzaak van deze klachten te zijn.  De huisarts is als poortwachter de aangewezen persoon om na te gaan welke mensen gerustgesteld kunnen worden en wie direct doorverwezen moet worden voor nader onderzoek in een ziekenhuis.

Met 7 eenvoudig vragen en een bloedtest kan de huisarts bij de helft van de patiënten een trombosebeen of een longembolie uitsluiten. De  andere helft van de patiënten wordt doorgestuurd voor een echo-onderzoek van het been of voor een CT-scan bij verdenking op een longembolie. 

Begin september is een onderzoek gestart naar een bloedtest waarmee huisartsen in hun praktijk trombose kunnen uitsluiten. Bijna 3000 huisartsen zijn uitgenodigd om deel te nemen, waaronder de huisartsen uit Limburg. Het laboratorium van Zuyderland MC  verleent belangeloos medewerking. Met een groot aantal deelnemers kan in een half jaar dit onderzoek worden uitgevoerd en kan een test voor de huisarts beschikbaar komen.

Het onderzoek naar de bloedtest wordt geleid door Ruud Oudega ( zie foto) van het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Deze onderzoeker ontwikkelde ook de beslisregel met 7 vragen die huisartsen nu gebruiken om een trombosebeen uit te sluiten. 

Zie ook: https://maastrichtlokaal.nl/nieuwsbericht/193599