Home > Verkiest Holi Fusion financiële belangen boven principes?

Verkiest Holi Fusion financiële belangen boven principes?

okt 21, 2016 | Maregio

Er heeft woensdag 19 oktober een gesprek plaats gevonden tussen Actiegroep Holi is geen Houseparty en Holi Fusion, gefaciliteerd door NXP, één van de sponsoren van het festival. Het gesprek vond plaats na een maandenlange campagne van de actiegroep tegen culturele kaping van Holi door Holi Fusion. Tijdens het gesprek werd door de Actiegroep voorgesteld om de naam te wijzigen van Holi Fusion naar Color Fusion, ten einde de verbinding met het religieuze Hindoe lentefeest te verbreken en in haar oorspronkelijke waarde te laten.


Er heeft woensdag 19 oktober een gesprek plaats gevonden tussen Actiegroep Holi is geen Houseparty en Holi Fusion, gefaciliteerd door NXP, één van de sponsoren van het festival. Het gesprek vond plaats na een maandenlange campagne van de actiegroep tegen culturele kaping van Holi door Holi Fusion. Tijdens het gesprek werd door de Actiegroep voorgesteld om de naam te wijzigen van Holi Fusion naar Color Fusion, ten einde de verbinding met het religieuze Hindoe lentefeest te verbreken en in haar oorspronkelijke waarde te laten.

Het gesprek begon met een korte uiteenzetting van de bezwaren van Hindoes: de naam Holi wordt misbruikt en een lentefeest met een religieuze betekenis wordt getransformeerd tot een zomerfeest zonder religieuze betekenis maar met behoud van de religieuze titel. Dit noemen we culturele kaping.

Holi Fusion reageerde hierop met drie argumenten:

•Cultureel feest: Holi is een cultureel feest gebaseerd op de boodschap van gelijkheid, eenheid en respect. Holi Fusion wil deze boodschap uitdragen en mensen kennis laten maken met Holi als cultureel feest.

•Protest was altijd afwezig: Holi Fusion heeft al vier jaar dit festival georganiseerd en tot nu toe is er nooit bezwaar geweest.

•Geen verband met religie: Holi Fusion heeft niets met religie te maken en is gericht op kennismaking met de cultuur.

De Actiegroep reageerde hierop als volgt:

•Religieus feest: Holi heeft een algemene boodschap van gelijkheid, eenheid en respect dat direct verbonden is met een specifieke periode: de komst van de lente volgens de Hindoe kalender dat is ingebed in Hindoe rituelen. Zo is de algemene boodschap van solidariteit die uitgedragen wordt tijdens de vastenmaand Ramadan verbonden aan de specifieke periode van die maand. Niemand zou het in zijn of haar hoofd halen om de solidariteitsboodschap los te koppelen van de Ramadan maand en het vervolgens Ramadan Fusion te noemen.

•Protest is nu aanwezig: Hoewel Holi Fusion inderdaad al een aantal jaren wordt georganiseerd, was de Hindoegemeenschap niet voldoende op de hoogte van deze ontwikkelingen. De actiegroep heeft bijgedragen aan de bewustwording over culturele kaping van Holi door Holi Fusion en daarmee is ook het protest gegroeid.

•Misbruik van religie: Door Holi onderdeel te maken van de naam wordt er automatisch een verband gelegd met een religieus feest. Als Holi Fusion en NXP mensen willen laten kennis maken met Holi, zouden ze het in de lente moeten vieren in de juiste periode. Als Holi Fusion inderdaad geen verband wil leggen met religie, dan moeten ze Holi uit de naam verwijderen.

Holi Fusion en NXP toonden begrip voor de bezwaren en gaven aan open te staan voor een oplossing. Toen de naamswijziging naar Color Fusion werd voorgesteld, gaven Holi Fusion en NXP aan dat dit niet mogelijk is. Op de vraag welke impact de naamswijziging zou hebben op het uitdragen van de boodschap en het plezier van de bezoekers, antwoordde Holi Fusion dat de boodschap niet beschadigd zou worden, maar wel hun merknaam. De organisatie heeft in vier jaar tijd een bepaald merk opgebouwd onder de naam Holi Fusion en zou te veel kosten maken om dat merk te wijzigen.

Hiermee is duidelijk dat Holi Fusion en NXP voorbij gaan aan hun eigen waarden van respect en financiële belangen verkiezen boven principes. De Actiegroep had gehoopt dat zij respect voor hun eigen waarden boven het beschermen van een merknaam zouden stellen.

De Actiegroep heeft aangekondigd door te gaan met de mobilisatie tegen culturele kaping van Holi door Holi Fusion in de hoop dat zij en haar sponsors respect en integriteit kiezen boven de bescherming van korte termijn economische belangen. Als het protest groeit, dan zal dat hun zakelijke belangen op den duur schaden en zullen ze om economische redenen gedwongen worden om te stoppen met culturele kaping, aldus de Actiegroep.