Home > Exposities met cartoons en foto’s in het kader van 25 jaar Verdrag van Maastricht

Exposities met cartoons en foto’s in het kader van 25 jaar Verdrag van Maastricht

nov 16, 2016 | Maregio

Onder het mom ‘Vastgelegd & Getekend’, laten de exposities ‘Scherts’, ‘Vrijmoedig’ en ‘Ontgrensd’ cartoons en foto’s zien die op verschillende manieren het veranderende Europa als onderwerp hebben. De drie tentoonstellingen vinden plaats van 2 december 2016 tot en met 24 februari 2017 in Maastricht. ‘Vastgelegd & Getekend’ wordt georganiseerd onder de vlag van ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’, het programma dat stilstaat bij vijfentwintig jaar Verdrag van Maastricht. Op vrijdag 2 december om 11.00 uur verricht gouverneur Theo Bovens  de officiële opening in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. Op de plek waar het 25 jaar geleden allemaal begon.


Onder het mom ‘Vastgelegd & Getekend’, laten de exposities ‘Scherts’, ‘Vrijmoedig’ en ‘Ontgrensd’ cartoons en foto’s zien die op verschillende manieren het veranderende Europa als onderwerp hebben. De drie tentoonstellingen vinden plaats van 2 december 2016 tot en met 24 februari 2017 in Maastricht. ‘Vastgelegd & Getekend’ wordt georganiseerd onder de vlag van ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’, het programma dat stilstaat bij vijfentwintig jaar Verdrag van Maastricht. Op vrijdag 2 december om 11.00 uur verricht gouverneur Theo Bovens  de officiële opening in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. Op de plek waar het 25 jaar geleden allemaal begon.

‘Scherts’ omspant de hele periode vanaf het Verdrag van Maastricht in 1992 en daarmee de oprichting van Europese Unie tot en met de Eurocrisis en de Brexit. De cartoons uit ‘Scherts’ tonen aan dat het Europese project vanaf het eerste begin aanleiding bood tot spot. Aan ‘mooie’ ideeën liggen nu eenmaal vaak onenigheid en tal van deelbelangen en misverstanden ten grondslag. De tentoonstelling wordt gehouden in het Gouvernement aan de Maas.

De expositie ‘Vrijmoedig’ vindt plaats in Centre Céramique en vormt een selectie van deelnemers aan de Four Freedoms Cartoonwedstrijd 2016, georganiseerd door de Federation of Cartoonist Organisations, in opdracht van de Roosevelt Foundation. De Limburgse cartoonist Ruben L. Oppenheimer behaalde in deze wedstrijd de tweede plaats. De tentoonstelling bestaat uit honderd cartoons van vijfentwintig internationale tekenaars. De Roosevelt Foundation stelt de werken gratis ter beschikking.

De tentoonstelling ‘Ontgrensd’ laat tenslotte foto’s zien van 20 bijzondere grenssituaties in Limburg, van toen en nu. Limburg vormt immers de Nederlandse verbinding met Europa. De langgerekte provincie heeft 351 kilometer grens met het buitenland en ‘slechts’ 113 kilometer met de rest van Nederland. De collectie is samengesteld onder toezicht van de Stichting Impact en is te zien in het Theater aan het Vrijthof.

‘Vastgelegd & Getekend’ is een samenwerking van de Provincie Limburg, Connect Limburg, Europe Calling!, Centre Céramique, Chapeau, Prins Bernhard Cultuurfonds en Theater aan het Vrijthof.

Locaties:

SCHERTS

Cartoons uit de internationale media, van Maastricht tot Brexit

Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, Maastricht

 

VRIJMOEDIG

Four Freedoms cartoonwedstrijd 2016 georganiseerd door de FECO voor de Roosevelt Foundation

Centre Céramique, Plein 92, Maastricht

 

ONTGRENSD

Archieffoto’s en recente foto’s van 20 grenssituaties in Limburg

Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47, Maastricht