Home > ’Waar een wil is, is geen grens’

’Waar een wil is, is geen grens’

nov 18, 2016 | Maregio

Europe Direct Maastricht en Burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’ i.s.m. Centre Céramique organiseren op zaterdag 26 november van 13.00 – 17.00 uur in het Centre Céramique Maastricht de bijeenkomst Europese burgers in grensregio’s gaan verdrag van Maastricht versterken.


Europe Direct Maastricht en Burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’ i.s.m. Centre Céramique organiseren op zaterdag 26 november van 13.00 – 17.00 uur in het Centre Céramique Maastricht de bijeenkomst Europese burgers in grensregio’s gaan verdrag van Maastricht versterken.

Europa komt meer tot leven in de grensregio als wij burgers vrij van allerlei grenzen kunnen wonen en werken; als we van cultuur en natuur over de grens kunnen genieten. Het komt meer tot leven als bedrijven en organisaties gemakkelijk over de grens actief kunnen zijn. Minder Europa zou zelfs catastrofaal zijn voor grensregio’s als de onze.

De Europese verdragen die dit (on)mogelijk maken zijn aan versterking toe. De aanzet daartoe kan het beste van onderaf, ‘bottom up’ door burgers, worden gegeven. Door  hen die dagelijks de geneugten én belemmeringen ervaren. Samen kunnen we unieke samenhang in de grensregio stimuleren. Daarom organiseren burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’ i.s.m. Europe Direct Maastricht een unieke bijeenkomst. Hieraan werken mee: S. de Vries, hoogleraar EU-interne marktrecht Universiteit Utrecht, M. Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en integratie Universiteit Maastricht en H. Schneider, decaan faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht/directeur ITEM.

Maximaal 150 burgers kunnen met hulp van deskundigen van de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht (ITEM) en de Universiteit Utrecht (BEUcitizen) kritisch naar de verdragsteksten kijken. Ideeën en suggesties voor versterking zijn daarbij zeer welkom. Hoogleraar EU-interne marktrecht S. de Vries en M. Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en integratie leiden de middag in. Daarna wordt op 5 thema’s dieper ingegaan, leidend tot suggesties voor versterking. Met name het Verdrag van Maastricht (nu het Verdrag van Lissabon), dat 25 jaar geleden werd getekend staat in de picture. Onder de naam ‘Europe Calling’ wordt de geboorteakte van de Europese Unie en de Euro in Maastricht dit jaar namelijk uitgebreid gevierd. N.a.v. deze bijeenkomst wordt het versterkt met voorstellen voor nieuwe juridische artikelen om de cohesie in de euregio te vergroten. De verdragsaanpassingen moeten leiden tot meer politieke rechten voor EU-burgers, het faciliteren van het vrij verkeer van werknemer (grenswerkers) en het vrij verkeer van diensten (MKB), intensievere sociale-culturele samenwerking, grenseffectrapportage, beter interregionaal personenvervoer en wegnemen van grensbelemmeringen.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 26 november 2016 van 13.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur in Centre Céramique, Maastricht. De bijeenkomst is toegankelijk voor burgers, die grensoverschrijdend actief zijn; voor burgers die in de grensregio’s wonen, werken, studeren of ondernemen.

Gratis toegang.

 Aanmelden via https://www.aanmelder.nl/91666/subscribe?survey_id=79002