Home > Opera Zuid ontvangt alsnog positief advies op het herziene beleidsplan 2017-2020

Opera Zuid ontvangt alsnog positief advies op het herziene beleidsplan 2017-2020

dec 2, 2016 | Maregio

Opera Zuid heeft vrijdagmorgen een positief advies op het herziene beleidsplan 2017- 2020 van de Raad van Cultuur mogen ontvangen! Naar aanleiding van het advies van de Raad van Cultuur in mei 2016, moest Opera Zuid het activiteitenplan 2017-2020 aanpassen om alsnog in aanmerking te komen voor rijkssubsidie.


Opera Zuid heeft vrijdagmorgen een positief advies op het herziene beleidsplan 2017- 2020 van de Raad van Cultuur mogen ontvangen! Naar aanleiding van het advies van de Raad van Cultuur in mei 2016, moest Opera Zuid het activiteitenplan 2017-2020 aanpassen om alsnog in aanmerking te komen voor rijkssubsidie.

Kern van het advies was, dat de Raad bezorgd was over de artistieke kwaliteit van de producties. De Raad adviseerde Stichting Opera Zuid geen subsidiebedrag toe te kennen, tenzij de aanvrager een nieuw activiteitenplan indiende dat voldeed aan de volgende voorwaarden: Opera Zuid moest in het nieuwe plan uitgaan van twee volwaardige operaproducties, de artistieke visie onderbouwen en de inrichting van de artistieke kwaliteitszorg duidelijk toelichten.

Opera Zuid heeft deze herkansing met beide handen aangegrepen en, samen met professionals uit het veld, een nieuw activiteitenplan ingediend. Vandaag worden de inspanningen beloond met een positief advies. Opera Zuid heeft tot genoegen van de Raad voor Cultuur een sterk verbeterd en overtuigend plan ingediend. De Raad waardeert de ambitie van Opera Zuid om in de toekomst, op herziene wijze, jonge talenten kansen te bieden. Ook toont de Raad begrip voor de open plekken in het programmabeleid in verband met de aanstaande komst van een nieuwe intendant. Tot slot heeft de Raad te kennen gegeven dat het gezelschap nu beter ingebed is in de omgeving van beide andere subsidieaanbieder (Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant) en in relatie tot het regionale (Limburgse en Brabantse) netwerk. Aan dit advies zijn geen specifieke voorwaarden verbonden. Kortom, het nieuwe beleidsplan voldoet aan de eisen van de BIS en er is bij de Raad voor Cultuur onomwonden vertrouwen dat Opera Zuid de komende BISplanperiode herstelt en naar de eisen zal presteren.

Opera Zuid kijkt vol vertrouwen uit naar een succesvolle toekomst met vele mooie operaproducties.