Home > Mieke Kirkels presenteert haar boek Kinderen van zwarte bevrijders -Een verzwegen geschiedenis

Mieke Kirkels presenteert haar boek Kinderen van zwarte bevrijders -Een verzwegen geschiedenis

apr 19, 2017 | Maregio

Mieke Kirkels presenteert op donderdag 20 april (16.00 – 17.45 u) haar boek Kinderen van zwarte bevrijders in Centre Céramique, Maastricht. Hierin beschrijft zij de aangrijpende en te lang verzwegen geschiedenis van bevrijdingskinderen met een donkere huidskleur. Als kinderen van zwarte Amerikaanse soldaten waren zij in het destijds ‘witte’ Limburg maar al te duidelijk herkenbaar als ‘Amerikaantjes’. Dit boek vertelt hun verhaal en dat van hun vaders, die in een strikt naar ras gesegregeerd Amerikaans bevrijdingsleger dienden.


Mieke Kirkels presenteert op donderdag 20 april (16.00 – 17.45 u) haar boek Kinderen van zwarte bevrijders in Centre Céramique, Maastricht. Hierin beschrijft zij de aangrijpende en te lang verzwegen geschiedenis van bevrijdingskinderen met een donkere huidskleur. Als kinderen van zwarte Amerikaanse soldaten waren zij in het destijds ‘witte’ Limburg maar al te duidelijk herkenbaar als ‘Amerikaantjes’. Dit boek vertelt hun verhaal en dat van hun vaders, die in een strikt naar ras gesegregeerd Amerikaans bevrijdingsleger dienden.

De eerste bevrijdingskinderen van ons land werden in 1945 in Limburg geboren. Een zeventigtal van hen had een donkere huidskleur: hun biologische vaders waren zwarte Amerikaanse soldaten. Vanuit Limburg zorgden servicetroepen met name voor bevoorrading van de fronttroepen, maar in de militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog komen de 900.000 zwarte Amerikanen die hielpen bij de bevrijding van Europa amper aan bod. Vaak voor het eerst komen in dit boek ooggetuigen aan het woord over de stationering van de zwarte bevrijders en over de vernederingen die hun door de witte Amerikanen ten deel vielen.

Door Limburgers werden de zwarte Amerikanen als bevrijders omarmd, maar de acceptatie van de kinderen die ze verwekten, verliep minder vlekkeloos. Deze ‘onechte’ kinderen van zwarte bevrijders werden aanvankelijk in het witte, overwegend katholieke Limburg gezien als exotisch of als ‘missiekindjes’, maar later in hun jeugd hebben ze het niet gemakkelijk gehad. Ook bleven vragen over hun biologische vaders lang onbeantwoord: geen van de twaalf diein het boek hun verhaal doen had ooit gehoord van het tot 1948 naar ras gescheiden bevrijdingsleger waarin hun vader diende. Deze achtergrond van segregatie in het Amerikaanse leger, waar maar weinig mensen in ons land van op de hoogte zijn, komt eveneens aan bod.

Kinderen van zwarte bevrijders beschrijft een ontroerende en goeddeels onbekende geschiedenis, en is geïllustreerd met een grote hoeveelheid onbekende foto’s uit de bevrijdingstijd.

Mieke Kirkels (1947) studeerde arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid. Ze werkte onder meer op het gebied van gelijke behandeling en diversiteit, en als communicatieadviseur. Ze leidde in 2008 het oral history-project Akkers van Margraten. Eerder publiceerde zij: Van Alabama naar Margraten; herinneringen van grafdelver Jefferson Wiggins.