Home > Bewoners, vluchtelingen en organisaties ontmoeten elkaar op Welkom Hier Festival Maastricht

Bewoners, vluchtelingen en organisaties ontmoeten elkaar op Welkom Hier Festival Maastricht

apr 22, 2017 | Maregio

“Ik was ervan op de hoogte dat er zoveel gepassioneerde vrijwilligers en professionals  zijn in Maastricht die mensen in nood ondersteunen en dus ook vluchtelingen en het doet me goed om zovelen van jullie hier samen te zien. Jullie zijn de fundamenten van onze sociale en welkome stad.” (Wethouder Gerats tijdens de opening van het Welkom Hier Festival Maastricht.)


“Ik was ervan op de hoogte dat er zoveel gepassioneerde vrijwilligers en professionals  zijn in Maastricht die mensen in nood ondersteunen en dus ook vluchtelingen en het doet me goed om zovelen van jullie hier samen te zien. Jullie zijn de fundamenten van onze sociale en welkome stad.” (Wethouder Gerats tijdens de opening van het Welkom Hier Festival Maastricht.)

Afgelopen vrijdag 31 maart ontmoetten vele bewoners, vluchtelingen en lokale en internationale organisaties elkaar tijdens het Welkom Hier Festival Maastricht in Rebelle (de ‘Awwe Stiene’) aan de Kesselskade. Ook waren er vertegenwoordigers van lokale organisaties uit Denemarken, Zweden, Spanje en Engeland die in het kader van de ELAINE conferentie over vluchtelingen en gezondheidszorg kennis en ervaringen kwamen uitwisselen. Het drukbezochte festival werd door de gemeente Maastricht samen met de landelijke mensenrechtenorganisatie Justice and Peace georganiseerd om de diversiteit, potentie en betekenis van lokale solidariteit te laten zien en te versterken. Tijdens de initiatievenmarkt met 20 lokale organisaties werden nieuwe vriendschappen en samenwerkingsverbanden gesmeed en harten geopend! Dit Welkom Hier festival was alweer de 7e editie van een landelijke reeks. Op 22 april is er een Welkom Hier festival in Haarlem en op 5 mei op het Bevrijdingsfestival Den Haag. Meer informatie op www.welkomhier.nl

“Binnen de muren van het AZC hebben veel vluchtelingen het  zwaar. Ze hebben vaak last van post traumatische stress, ze zitten in onzekerheid over hun toekomst, kennen de cultuur en gewoontes niet en ze hebben weinig te doen. Het doen van vrijwilligerswerk, Nederlands leren en mensen ontmoeten kunnen het verschil maken.”  (Gurgen, vluchteling uit Armenië en spreker tijdens het Welkom Hier Festival in Maastricht)

Initiatievenmarkt

Op de initiatievenmarkt konden de bezoekers en deelnemers kennis maken met uiteenlopende lokale initiatieven zoals Taalmaatjes van Humanitas, TeamUp die sport en spel organiseert op AZC’s en Vlotteam, een vrijwilligersstichting die ongedocumenteerden uit de regio helpt om alsnog een status proberen te verwerven of anders een goed voorbereide terugkeer. Antidiscriminatievoorziening Limburg was er met een virtual reality bril waarmee bezoekers levensecht konden ervaren hoe het is om gediscrimineerd te worden. “We zijn hier op Welkom Hier om het bewustzijn van vormen van discriminatie te vergroten en daarnaast willen we dat ook vluchtelingen ons weten te vinden.” (Femke van Antidiscriminatievoorziening Limburg)

“Ik ben hier omdat we een zangkoor willen oprichten”, vertelt bezoeker Alexander van de Rotary, “omdat wetenschappelijk is aangetoond dat je een nieuwe taal het beste leert als je zingt.  Dus ik ben hier om contacten te leggen met statushouders en andere organisaties die mee willen doen. En dat is goed gelukt!”

“Ik heb net iemand gekoppeld aan een Afrikaanse mevrouw. Ze hebben allebei interesse in de wereldkeuken, misschien kunnen ze samen iets opzetten.” (Lilliane van de gemeente Maastricht)

Het Welkom Hier Festival Maastricht werd georganiseerd door mensenrechtenorganisatie Justice and Peace in samenwerking met de gemeente Maastricht. De organisaties werden hierbij ondersteund door Rebelle, het Mondiaal Centrum en circa 20 andere lokale organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Maastricht.