Home > (Ver)bouw Muziekgieterij kan van start

(Ver)bouw Muziekgieterij kan van start

jul 15, 2017 | Maregio

De (ver)bouw van de Muziekgieterij en de Toonzaal in de Timmerfabriek kan van start. De gemeente Maastricht heeft het benodigd budget daarvoor vastgesteld. De klus behelst de bouw van een nieuwe zaal die plaats biedt aan 1100 bezoekers in het succesvolle poppodium. Daarnaast wordt in de monumentale Timmerfabriek nog een zaal voor 350 mensen voor de Muziekgieterij gemaakt. De bouwwerkzaamheden starten in september 2017. De verwachting is dat de nieuwe Muziekgieterij in november 2018 wordt opgeleverd, waarna in het eerste kwartaal van 2019 de eerste concerten kunnen plaatsvinden in de nieuwe zaal.


De (ver)bouw van de Muziekgieterij en de Toonzaal in de Timmerfabriek kan van start. De gemeente Maastricht heeft het benodigd budget daarvoor vastgesteld. De klus behelst de bouw van een nieuwe zaal die plaats biedt aan 1100 bezoekers in het succesvolle poppodium. Daarnaast wordt in de monumentale Timmerfabriek nog een zaal voor 350 mensen voor de Muziekgieterij gemaakt. De bouwwerkzaamheden starten in september 2017. De verwachting is dat de nieuwe Muziekgieterij in november 2018 wordt opgeleverd, waarna in het eerste kwartaal van 2019 de eerste concerten kunnen plaatsvinden in de nieuwe zaal.

Na het vastlopen van de aanbesteding in het voorjaar startte het stadsbestuur een vervolgtraject op met de drie partijen die eerder ook meedongen naar de opdracht. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt. Begin augustus is de bezwaarprocedure van de aanbesteding afgelopen en kan bij geen bezwaar de definitieve gunning verzonden. Wel is de aanbesteding duurder uitgevallen, waardoor een extra budget van 350.000 euro nodig is. Reden is vooral de aantrekkende bouwmarkt, wat zich uitte in de prijs voor de aanbesteding. In het voorjaar maakte het stadsbestuur al bekend extra geld te zullen vrijmaken voor de inrichting van het poppodium. Dat bedrag is nu vastgesteld op een half miljoen euro. De Muziekgieterij levert overigens zelf een behoorlijke inspanning om het resterende wensenpakket aan inrichting te kunnen realiseren. Nog eens 100.000 euro wordt door het stadsbestuur vrijgemaakt om de gevolgen van de verbouwingsoverlast voor de Muziekgieterij gedeeltelijk te compenseren.

Het totale investeringsbedrag voor de Muziekgieterij komt daarbij uit op 9,6 miljoen euro. De dekking van de extra investering van 950.000 euro is gevonden in reeds beschikbare middelen van de Timmerfabriek en huuropbrengsten van de Muziekgieterij.

De Muziekgieterij gaat een huurovereenkomst voor twintig jaar aan met de gemeente Maastricht. Er wordt gewerkt met een ingroeihuur die in vier jaar tijd oploopt tot het maximale bedrag.