Home > Loop mee met Jac.P.Thijsse door Maastricht, in de week van de biologie (25 sept t/m 1 okt)

Loop mee met Jac.P.Thijsse door Maastricht, in de week van de biologie (25 sept t/m 1 okt)

sep 22, 2017 | Maregio

Het Nederlands Instituut van de Biologie (NIBI) bestaat in 2017 35 jaar en heeft de ‘Week van de Biologie’ in het leven geroepen.  Er vinden activiteiten in het hele land plaats (www.nibi.nl).


Het Nederlands Instituut van de Biologie (NIBI) bestaat in 2017 35 jaar en heeft de ‘Week van de Biologie’ in het leven geroepen.  Er vinden activiteiten in het hele land plaats (www.nibi.nl).

In dit kader heeft een werkgroep van biologen in Maastricht het initiatief genomen om ook een stuk historie uit de Nederlandse biologie naar voren te halen. Dat doen we door belangstelling te wekken voor een van de grote Nederlandse biologen. De in Maastricht geboren Jac. P. Thijsse verkreeg in de de twintigste eeuw veel bekendheid door zijn ‘Verkade’ albums en  zijn inzet voor het Natuurbehoud.

Hij heeft een wandeling door een van de mooiste delen van de oude stad Maastricht beschreven en die wandeling blazen we nieuw leven in door een bijgewerkte e-book heruitgave van het wandelboekje ‘Onbekommerd’ in de voetsporen van Jac.P.Thijsse te presenteren en een aantal wandelingen in de ‘Week van de Biologie’ aan te bieden.

Dit boekje volgt de wandeling door Maastricht die Thijsse beschrijft in het Verkade-album ‘Onze Groote Rivieren’ uit 1938. De bijzondere stadsnatuur zoals de typische Muurbloemplantengemeenschap, maar ook  historische gebouwen en vestingwerken worden in de wandeling beschreven en bekeken. De bijzondere stadsnatuur zoals de typische Muurbloemplantengemeenschap, maar ook
historische gebouwen en vestingwerken worden in de wandeling beschreven en bekeken.Het e-book en bijbehorende wandelkaart is gratis te downloaden via www.cnme.nl en www.nhgl.nl . Het boek en bijbehorende wandelkaart is gratis via onze website te downloaden (https://nhgl.nl/onbekommerd) en is uitgegeven door het Centum voor Natuur- en Milieu Educatie in samenwerking met het IVN Maastricht en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Wilt u meelopen met een georganiseerde wandeling dan kan dit op woensdag 27, donderdag 28, vrijdag 29 september en zondag 1 oktober telkens om 14:00 uur vanaf Hostel Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht. Aanmelden niet noodzakelijk, gewoon ter plaatse zijn.

Deze Jac. P. Thijssewandeling is een gezamenlijk initiatief van: Flora van Nederland, IVN Maastricht, Natuur Historisch Genootschap, CNME Maastricht, Maastricht University, van de Manakker