Home > Groei naar ‘wereld-consortium’ versnelt genezing chronisch zieken

Groei naar ‘wereld-consortium’ versnelt genezing chronisch zieken

okt 22, 2017 | Maregio

RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) is een internationale publiek-private organisatie die met een beoogd onderzoeksbudget van 250 miljoen euro oplossingen nastreeft voor patiënten met nierfalen, diabetes type 1 en artrose. RegMed XB wil de lange weg naar genezing versnellen en streeft naar nieuwe, betaalbare geneesmiddelen. Het Nederlands-Vlaamse instituut dat de krachten van honderden toponderzoekers, artsen en ondernemers bundelt, is daarom serieus in gesprek en confereert op 24 en 25 oktober in Boston met Amerikaanse ondernemers, bestuurders en toponderzoekers van onder andere Harvard en uit Californië.


RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) is een internationale publiek-private organisatie die met een beoogd onderzoeksbudget van 250 miljoen euro oplossingen nastreeft voor patiënten met nierfalen, diabetes type 1 en artrose. RegMed XB wil de lange weg naar genezing versnellen en streeft naar nieuwe, betaalbare geneesmiddelen. Het Nederlands-Vlaamse instituut dat de krachten van honderden toponderzoekers, artsen en ondernemers bundelt, is daarom serieus in gesprek en confereert op 24 en 25 oktober in Boston met Amerikaanse ondernemers, bestuurders en toponderzoekers van onder andere Harvard en uit Californië.

Nieuwe industrie

Onderzoek in de relatief jonge wetenschap regeneratieve geneeskunde is veelbelovend, maar ook tijdrovend en duur. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat ze de komende 10 jaar grote stappen kunnen zetten naar genezing van nierfalen, diabetes type 1 en artrose.

Gelijktijdig zal er dan een industrie moeten ontstaan die de nieuwe complexe technieken (waaronder stamceltherapie) op grote schaal kan produceren. RegMed XB-directeur Prof. Marianne van der Steen: ‘Of we in staat zullen zijn om van ‘care’ naar ‘cure’ te gaan hangt af van opschaling en ontwikkeling van deze nieuwe industrie voor regeneratieve geneeskunde. Die kan de nieuwe geneesmiddelen straks voor een betaalbare prijs op de markt brengen zodat honderden miljoenen patiënten over de hele wereld er ook echt van kunnen profiteren. Voor wijdverspreide volksziekten wil je geen dure medicijnen voor de happy few. In RegMed XB zitten nu al 10-tallen grote en kleine bedrijven, maar we zoeken nadrukkelijk aansluiting van meer ondernemingen’.

Stroomlijnen onderzoek

In RegMed XB werken onderzoekers en artsen van de universiteiten en universitair medische centra uit Utrecht, Leiden, Eindhoven, Maastricht en Leuven al bijzonder hecht samen. RegMed XB-founder Prof. Clemens van Blitterswijk: ‘We werken in RegMed XB in feite bedrijfsmatig. Elk van de 3 huidige projecten heeft een leider die stapsgewijs aan onderzoeksdoelen werkt en onderzoekers van andere instellingen aanstuurt. Zo werk je doelmatig en buigt ieder zich in dit zeer veelzijdige en complexe onderzoek over een eigen stukje van de puzzel. Tijdwinst is in het belang van de patiënt’. Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting -die met het Reumafonds, Diabetes Onderzoek Nederland en het Diabetes Fonds partij is in RegMed XB : ‘Het unieke aan RegMed XB is dat het patiëntenperspectief voorop staat en er gericht aan oplossingen voor hen wordt gewerkt. Patiënten met nierfalen, artrose of diabetes type 1 hebben overal ter wereld hetzelfde ziektebeeld. Het zou een flinke impuls geven als gezondheidsfondsen in andere landen ook in dit veelbelovende project zouden stappen’.

Nieuw ecosysteem met grote kansen

Van der Steen: ‘Als we echt duurzaam willen versnellen is meer nodig. We zullen moeten groeien naar een nieuw ecosysteem voor regeneratieve geneeskunde: een community van hecht samenwerkende industrie, onderzoeksinstellingen, overheden, investeerders en patiëntenorganisaties. Die hechte verbanden vormen samen een geïntegreerd ecosysteem dat grensoverschrijdend zal zijn. Omdat het over complexe onderzoeken en langdurige projecten gaat, zijn er voortdurend nieuwe risicodragende kapitaalinjecties nodig. Om dit verantwoord op te kunnen brengen gaat het hier om internationale publiek-private consortia. Laten we niet vergeten dat dit systeem grote kansen biedt: honderden miljoenen patiënten kunnen genezen en langer leven; de zorgkosten van cure zijn lager dan van care. Daarnaast ontstaat een nieuwe industrie die ook economisch van grote betekenis zal zijn. Dit zijn precies de redenen waarom we nu in de Verenigde Staten over nieuwe opschaling aan het praten zijn’.