Home > MVV Maastricht sluit seizoen 2016-2017 af met winst van €180.000,-

MVV Maastricht sluit seizoen 2016-2017 af met winst van €180.000,-

nov 15, 2017 | Maregio

De Ledenraad heeft, als officieel toezichthoudend orgaan van MVV Maastricht, de jaarrekening vastgesteld. Nadat het bestuur van de Stichting MVV, in navolging van haar externe accountant, de jaarrekening van de BVO reeds had goedgekeurd werd deze door de ledenraad van MVV Maastricht dinsdag 18 oktober jl. in haar jaarlijkse vergadering vastgesteld.


De Ledenraad heeft, als officieel toezichthoudend orgaan van MVV Maastricht, de jaarrekening vastgesteld. Nadat het bestuur van de Stichting MVV, in navolging van haar externe accountant, de jaarrekening van de BVO reeds had goedgekeurd werd deze door de ledenraad van MVV Maastricht dinsdag 18 oktober jl. in haar jaarlijkse vergadering vastgesteld.

Seizoen 16-17 is voor MVV Maastricht in zowel sportief áls financieel opzicht een goed seizoen geweest. Voor het 4e opeenvolgende jaar kan de club bogen op een positief resultaat op operationele basis. De winst over het seizoen 16-17 is zelfs nagenoeg drie keer zo hoog als het seizoen ervoor. De Maastrichtse club noteerde namelijk een winstbedrag van afgerond € 180.000,- Ter vergelijking, het afgelopen seizoen (’15-’16) bedroeg het resultaat namelijk € 59.943,-.

De operationele winst is gerealiseerd met dank aan het financiële beleid dat de laatste jaren is ingezet. In het kader van dat beleid is door MVV Maastricht tevens gekozen om de externe verplichtingen zo snel mogelijk af te bouwen. Dat is gelukt. Het spelersfonds, daterend uit de periode voor 2010, is inmiddels volledig afgelost. Dit alles betekent dat er een stevig fundament ligt om in de (nabije) toekomst op verder te bouwen middels het solide financieel beleid dat zich tot op heden heeft bewezen.