Home > Verbeteren bereikbaarheid Geusseltbad

Verbeteren bereikbaarheid Geusseltbad

jan 10, 2018 | Maregio

Het college heeft besloten om geld vrij te maken voor de realisatie van een slagboom aan de Discusworp, zodat de verkeersveiligheid voor de gebruikers van het sportpark en zwembad wordt verhoogd. Hiermee wordt voldaan aan een grote wens van de gebruikers van het sportpark en Geusseltbad.


Het college heeft besloten om geld vrij te maken voor de realisatie van een slagboom aan de Discusworp, zodat de verkeersveiligheid voor de gebruikers van het sportpark en zwembad wordt verhoogd. Hiermee wordt voldaan aan een grote wens van de gebruikers van het sportpark en Geusseltbad.

De gebruikers van het sportpark en het Geusseltbad hebben eind 2016 een rapport aangeboden aan het college met daarin het verzoek om aanleg van een railing op de wandelboulevard, realisatie van een slagboom op de Discusworp en een voorstel om het aantal invalidenparkeerplaatsen uit te breiden. Het rapport gaf aanleiding om verder onderzoek te doen naar de realisatie van de slagboom en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Dit onderzoek is nu afgerond. Voor de aanleg van een slagboom is voldoende aanleiding.

Van de wens tot het uitbreiden van de invalidenparkeervoorziening voor het Geusseltbad zien de zorggroepen af, nadat uit een gezamenlijk onderzoek is gebleken dat er toch voldoende capaciteit beschikbaar is.