Home > Onderzoek: 62 procent Maastrichtenaren beoefent cultuur

Onderzoek: 62 procent Maastrichtenaren beoefent cultuur

feb 27, 2018 | Maregio

Ruim 62 procent van de Maastrichtenaren heeft de afgelopen twaalf maanden aan cultuurbeoefening in de vrije tijd gedaan. De activiteiten die het meest beoefend worden in Maastricht zijn zingen (34 procent), tekenen en schilderen (32 procent) en instrument bespelen (27 procent).


Ruim 62 procent van de Maastrichtenaren heeft de afgelopen twaalf maanden aan cultuurbeoefening in de vrije tijd gedaan. De activiteiten die het meest beoefend worden in Maastricht zijn zingen (34 procent), tekenen en schilderen (32 procent) en instrument bespelen (27 procent).

Dat blijkt uit een onderzoek naar de cultuurbeoefening, het cultuurbezoek en de waardering daarvan in Maastricht. Het (tweetalig) onderzoek is uitgevoerd door Stichting Tout Maastricht en de Universiteit Maastricht en is bekostigd door de gemeente. Onderzoeksbureau Research2Evolve heeft de resultaten verwerkt. 2085 mensen reageerden op de vragenlijst.

Dialoog

Met het onderzoek, een opdracht van de gemeenteraad vanuit de innovatieagenda cultuur, zet Maastricht een belangrijke stap in het meten van de cultuurbeleving- en waardering in de stad. Wethouder Bert Jongen (Cultuur): “Dit is een mooie nulmeting naar de stand van cultuur in onze stad. Het is nu zaak dat we de resultaten gaan wegen. Dit zijn de cijfers, maar daar zit natuurlijk een verhaal achter. Daarom gaan we in dialoog met de stad om deze percentages te duiden.” De stad hecht in elk geval waarde aan cultuur, zo blijkt uit het onderzoek. 84 procent van de geënquêteerden zegt cultuur belangrijk te vinden voor stad en samenleving, gevolgd door het belang voor zichzelf (68 procent) en voor het eigen stadsdeel (59 procent).

Cultuurbezoek

Het cultuurbezoek in Maastricht scoort hoog. 94 procent van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar tenminste één bezoek te hebben gebracht aan een culturele instelling, uitvoering en/of tentoonstelling. In Maastricht zijn Pathé (53 procent), Centre Céramique (52 procent), Boekhandel Dominicanen (51 procent), Euroscoop (49 procent), Lumière (42 procent) en Theater aan het Vrijthof (41 procent) het populairst. Maastrichtenaren geven daarbij aan redelijk tevreden te zijn  over de mogelijkheden tot cultuurbeoefening en het cultuuraanbod. Ze krijgen respectievelijk het rapportcijfer 7,0 en 7,1. Wethouder Jongen: “Het zijn mooie cijfers, maar ik wil ze wel graag meteen in perspectief plaatsen. Dit is een totaalfoto, een algemene schouw. Waardevol, maar het inzoomen met de stad moet nog meer inzichten gaan bieden. Want het stedelijk cultuuraanbod is zo divers dat dat niet allemaal in percentages te vangen is.”

Het volledige onderzoek is terug te vinden op  www.toutmaastricht.nl/onderzoek