Home > Extra geld voor sociale ontwikkeling kinderboerderijen

Extra geld voor sociale ontwikkeling kinderboerderijen

mrt 20, 2018 | Maregio

De kinderboerderijen Daalhoeve, De Heeg en Limmel vervullen een belangrijke functie om mensen met uiteenlopende problemen te laten meedoen in de samenleving. Daarom gaat de gemeente de komende jaren fors investeren in deze kinderboerderijen.


De kinderboerderijen Daalhoeve, De Heeg en Limmel vervullen een belangrijke functie om mensen met uiteenlopende problemen te laten meedoen in de samenleving. Daarom gaat de gemeente de komende jaren fors investeren in deze kinderboerderijen.

Meer algemene voorzieningen, minder individuele voorzieningen

De gemeente zet in op de verschuiving van individuele zorgvoorzieningen naar algemene voorzieningen, zoals deze kinderboerderijen. Concreet betekent dit het streven om kwetsbare Maastrichtenaren uit diverse doelgroepen (onder andere Wmo, jeugd, participatiewet) te laten meedoen zonder dat daarvoor een duurdere specialistische voorziening voor hoeft te worden verstrekt.

Gevarieerd aanbod

Algemene voorzieningen nodigen bovendien op een vernieuwende manier uit tot participatie. Door de Universiteit Maastricht is  een onderzoek verricht naar de vraag of algemene voorzieningen invulling geven aan het streven naar een zorgzame participatiesamenleving.  De onderzoekers bevelen aan om te zorgen voor een gevarieerd aanbod aan plekken voor zogenaamde zorgzame participatiepraktijken zoals deze kinderboerderijen. Daarbij is de regierol van de gemeente voor de sociale en financiële continuïteit cruciaal.

Uit ervaringen bij Boerderij Daalhoeve blijkt dat onder andere mensen met een beperking baat hebben bij zinvolle dagbesteding midden in de samenleving en dat zij soms daardoor zelf de stap zetten naar de arbeidsmarkt. Deze kansen zien wij ook bij Kinderboerderij De Heeg, waar al een start is gemaakt met het bieden van dagbestedingsplekken, en Kinderboerderij Limmel.

Sociaal Investeringsfonds

Deze investering komt uit het Sociaal Investeringsfonds, waarmee de gemeente bovenstaande verschuiving stimuleert, maar daarbij ook inzet op innovatieve en integrale oplossingen voor diverse sociale problemen in Maastricht. Tot en met 2020 is gefaseerd maximaal €1,7 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van deze kinderboerderijen.

Wethouder Jack Gerats: ‘Onze kinderboerderijen bieden een veilige omgeving, waarin mensen met allerlei achtergronden zich kunnen ontwikkelen. Op basis van hun mogelijkheden, niet hun beperkingen. Daar geloof ik in. Met deze investering geven we een belangrijke impuls aan deze kinderboerderijen.’