Home > Gemeenterekening 2017: € 1,2 mln. in de plus

Gemeenterekening 2017: € 1,2 mln. in de plus

mei 30, 2018 | Maregio

De gemeente Maastricht sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 1,2 mln. op de reguliere bedrijfsvoering. Nagenoeg alle voorgenomen ambities uit de gemeentebegroting zijn gerealiseerd. Ook is de efficiencytaakstelling behaald en zijn de lasten voor bedrijven en inwoners (behoudens de inflatie) niet gestegen. In totaal is € 529 mln. geïnvesteerd in de stad en haar inwoners.


De gemeente Maastricht sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 1,2 mln. op de reguliere bedrijfsvoering. Nagenoeg alle voorgenomen ambities uit de gemeentebegroting zijn gerealiseerd. Ook is de efficiencytaakstelling behaald en zijn de lasten voor bedrijven en inwoners (behoudens de inflatie) niet gestegen. In totaal is € 529 mln. geïnvesteerd in de stad en haar inwoners.  

Wethouder van financiën John Aarts is tevreden met het resultaat: “Mede dankzij de strakke begrotingsdiscipline staat Maastricht er financieel goed voor. Langjarig blijft de betaalbaarheid van het sociale domein  (Wmo en Jeugdzorg) onze voornaamste zorg. Samen met andere gemeenten blijven we onverminderd lobbyen bij het Rijk om ons financieel te ondersteunen bij deze grote opgaven.” 

2017 in vogelvlucht  

In de afgelopen periode is succesvol samengewerkt aan de stad Maastricht. In 2017 heeft de stad volop de vruchten geplukt van de vereende inspanningen. “De economische prestaties zijn glanzend. Nooit eerder was de werkloosheid zo laag.* De stad verjongt en internationaliseert, het leef-, werk- en het verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven is van hoog niveau en de stad heeft haar sociale gezicht behouden. Er zijn forse stappen gezet op het vlak van duurzaamheid, de veiligheidscijfers vertonen een dalende lijn en de maatschappelijke participatie is sterk gestegen. De nieuwe stadswijk het Sphinxkwartier floreert en met het gereedkomen van de A2 en de verlegging van de Noorderbrug is de bereikbaarheid fors verbeterd.” (Hoofdstuk 1, gemeenterekening 2017).   

De volledige gemeenterekening 2017 is te vinden op https://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/files/GeMa/Doc/00_Algemeen/DEF_Jaarrekening_2017.pdf 

*Het WW cijfer bedraagt 2,9 procent (april 2018).