Home > Het is zover: Groene Loper tussen Geusselt en Europaplein vanaf 13 juni in gebruik

Het is zover: Groene Loper tussen Geusselt en Europaplein vanaf 13 juni in gebruik

jun 9, 2018 | Maregio

Nadat in april 2017 de voormalige, tijdelijke N2 werd afgesloten en het constante geraas van auto’s verdween, ontstond tussen Geusselt en Europaplein een werkterrein van ruim twee kilometer lang voor de inrichting van het openbaar gebied. Gaandeweg kreeg de Groene Loper steeds meer vorm. Het was doorbijten en geduld hebben, maar nu is het zover: we kunnen het nieuwe stuk stad in gebruik nemen.


Nadat in april 2017 de voormalige, tijdelijke N2 werd afgesloten en het constante geraas van auto’s verdween, ontstond tussen Geusselt en Europaplein een werkterrein van ruim twee kilometer lang voor de inrichting van het openbaar gebied. Gaandeweg kreeg de Groene Loper steeds meer vorm. Het was doorbijten en geduld hebben, maar nu is het zover: we kunnen het nieuwe stuk stad in gebruik nemen.

We zijn inmiddels gewend dat 80% van het verkeer ondergronds rijdt en de stad is ‘teruggegeven aan bewoners en bezoekers’. Al geruime tijd maakt verkeer gebruik van de nieuwe oost-westverbindingen. Nu kan ook de noord-zuidverbinding in gebruik genomen worden. Dat zal opnieuw wennen zijn.

Ruim baan en voorrang voor langzaam verkeer

In het ontwerp van de Groene Loper staat het langzaam verkeer centraal. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan in het middengebied en krijgen letterlijk voorrang. Voetgangers en fietsers maken gezamenlijk gebruik van de gele middenzone. (Snelle) fietsers kunnen ook kiezen voor de autorijstrook. Brom- en snorfietsen rijden daar ook, die mogen niet op de middenzone. Dat geldt ook voor speed-pedelecs. Voor e-bikes geldt hetzelfde als voor fietsers. Voetgangers kunnen naast de middenzone ook gebruikmaken van de trottoirs langs de rijstroken. Scootmobielen mogen kiezen waar ze rijden, maar moeten wel hun snelheid aanpassen.

Hart voor elkaar in hart van de Groene Loper

Dat op de gele middenzone verschillende verkeersdeelnemers rekening met elkaar (moeten) houden, is een van de uitgangspunten voor het ontwerp van de Groene Loper. Een balans tussen verblijf en verkeer. En het centraal stellen van eigen verantwoordelijkheid, sociaal gedrag en rekening houden met elkaar om verkeersituaties in goede banen te leiden. Het zijn hedendaagse uitgangspunten van een zogenaamde ‘Shared Space’ die ter inspiratie hebben gediend voor het verblijfs- en verkeersconcept dat is toegepast op de middenzone van de Groene Loper.

Verkeersluw

Autoverkeer wordt ontmoedigd. De Groene Loper is een noord-zuidverbinding, maar het is géén weg voor doorgaand stedelijk verkeer. Het is een ontsluitingsweg voor auto’s die in de directe buurt moeten zijn (bestemmingsverkeer). Wie in Maastricht Noord (bij Geusselt) of Zuid (bij Europaplein) wil zijn, kan beter en sneller de tunnel nemen.

Het ontwerp is erop gericht de Groene Loper verkeersluw te houden. Daar is het wegprofiel op aangepast. De smalle rijstroken en het eenrichtingsverkeer zijn bewuste keuzes. Het kan dan ook voorkomen dat u achter de vuilnisophaaldienst rijdt en niet kunt passeren, of dat u een bromfiets die voor u rijdt niet kunt inhalen. Daarnaast zult u rekening moet houden met auto’s die op sommige plekken parkeervakken op- en afrijden. De verwachting is dat, vanwege het optisch smalle wegprofiel en sfeerbeeld van de inrichting, de gemiddelde rijsnelheid lager zal liggen dan de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

Parkeren

Op het grootste gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Groene Loper voert de gemeente Maastricht combi-parkeren. Dat betekent dat auto’s tegen betaling geparkeerd kunnen worden. Bezoekers kunnen een parkeerkaartje kopen bij de betaalautomaten of via de mobiele telefoon. Parkeerkosten zijn € 1,40 per uur, met een maximum van € 6,00 per dag. Bewoners en bedrijven uit de omgeving kunnen een parkeervergunning aanvragen bij gemeente Maastricht. Combi-parkeren geldt op de Groene Loper tussen de John F. Kennedysingel en de Voltastraat. Tussen de Voltastraat en de Geusselt kunt u gratis parkeren.

Nieuwe bushalte

Op de Groene Loper is een bushalte aangelegd, ter hoogte van de Lourdeskerk bij de Voltastraat. Deze bushalte krijgt de toepasselijke naam ‘Groene Loper’. Meer informatie over de dienstregeling vindt u op www.arriva.nl .

Werkzaamheden na ingebruikname

Ruim één jaar lang was het gebied tussen Europaplein en Geusselt een groot werkterrein. Nu is de Groene Loper klaar voor gebruik, maar dat betekent niet dat er geen werkzaamheden meer zullen zijn. Zo kan het zijn dat er nog kleine gebreken opgelost moeten worden. Daarnaast gaat de gemeente, net als in de rest van de stad, regulier onderhoud verzorgen: van maaien tot vegen en van water geven van de bomen tot afvalbakken legen. Deze werkzaamheden kunnen enige (verkeers)hinder opleveren.

Brug over Geusseltvijver maakt straks 5 kilometer Groene Loper compleet

De nieuwe recreatieve route van de Groene Loper slingert over een lengte van ongeveer vijf kilometer vanaf de Bloemenweg bij het Europaplein aan de zuidkant van de stad tot aan Vaeshartelt in Buitengoed Geul en Maas ten noorden van de stad. In mei 2016 namen we het landelijke deel in gebruik, tussen de Severenstraat en de Meerssenerweg. Nu nemen we het deel in de stad in gebruik, tussen Europaplein en Geusselt, ofwel tussen de Bloemenweg en de Stadionweg.

Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Wat resteert is het stukje Groene Loper tussen de Stadionweg en de Severenstraat, in het Geusseltpark. Daar legt Avenue2 nog een brug aan over de Geusseltvijver. Naar verwachting kunnen we dit deel in de tweede helft van 2018 in gebruik nemen.