Home > Wat moet er volgens jou bovenaan de Europese agenda?

Wat moet er volgens jou bovenaan de Europese agenda?

okt 12, 2018 | Maregio

Om het Europese samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten burgers en vooral jonge mensen nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Met dit doel worden er in elke EU-lidstaat lokale dialogen over de toekomst van Europa gehouden.


Om het Europese samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten burgers en vooral jonge mensen nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Met dit doel worden er in elke EU-lidstaat lokale dialogen over de toekomst van Europa gehouden.

Op vrijdag 19 oktober van 16:00 tot 18:00 organiseren we daarom samen met Netwerk Democratie een EU dialoog in de Centre Céramique. Tijdens deze borrel gaan we met elkaar in gesprek over thema’s zoals veiligheid, immigratie, natuur, welvaart, onderwijs, economie, energie, democratie en Europese samenwerking.

Welke toekomst zie jij voor jezelf en anderen binnen de Europese Unie? Over welke onderwerpen wil je dat Europese leiders het met elkaar eens worden? Wat staat voor jou bovenaan, of juist onderaan, de Europese agenda?

We nodigen je graag uit om jouw ideeën te delen tijdens de Maastrichtse dialoog. Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden met hapjes en drankjes.

De uitkomst van de bijeenkomst wordt samen met de inbreng van vier andere Nederlandse steden en de uitkomsten van dialogen in de 27 lidstaten van de EU gebruikt voor het bepalen van de prioriteiten voor de EU voor de komende vijf tot tien jaar. Kom ook en zorg ervoor dat de Europese agenda een wordt die toekomstbestendig is.

Meer informatie: http://netdem.nl/nl/events/eu-dialoog-maastricht/

Meld je hier aan: https://survey.enalyzer.com/?pid=duen5f4b