Home > De Einstein Telescope: een sterke economische casus voor de grensregio

De Einstein Telescope: een sterke economische casus voor de grensregio

nov 7, 2018 | Maregio

Vanwege de bijzondere bodemsamenstelling en de aanwezigheid van een aantal top onderzoeksinstituten en high-tech industrieën is de grensregio rond Zuid-Limburg één van de mogelijke locaties voor de Einstein Telescope in Europa.


Vanwege de bijzondere bodemsamenstelling en de aanwezigheid van een aantal top onderzoeksinstituten en high-tech industrieën is de grensregio rond Zuid-Limburg één van de mogelijke locaties voor de Einstein Telescope in Europa.

Het Nationale Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef) heeft met steun van de Provincie Limburg zodoende de eerste stappen gezet op weg naar een bid om de Einstein Telescope in de euregio te vestigen. De Provincie Limburg heeft daarbij het initiatief genomen tot het laten uitvoeren van een economische impact studie. Deze economische studie is tot stand gekomen met dank ook aan steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uit deze economische studie blijkt dat de Einstein Telescope naast een stevige ‘wetenschappelijke casus’ ook een prachtige economische casus biedt voor Zuid-Nederland en het aangrenzende België en Duitsland. De eenmalige investering in de infrastructuur is een forse impuls voor de regionale economie en ook is er sprake van een structurele werkgelegenheid van 500 directe banen (wetenschappelijk en technisch) en 1150 indirecte banen (afgeleide economische effecten). Het project is ook een forse impuls voor de wetenschappelijk instituten in de euregio en in de samenwerking met het bedrijfsleven in de hightech maakindustrie. Daarbij mag het project ook gezien worden als een icoon voor de regio en als forse impuls voor het trekken van talenten naar de exacte en technische wetenschappen in onze euregio. Het rapport is ook een steun in de rug voor de lopende plannen voor het inrichten van een R&D Fieldlab in Zuid-Limburg, de ETpathfinder, waartoe ook reeds Europese en provinciale middelen zijn toegezegd. Dit sluit ook aan bij de stappen die de Universiteit Maastricht nu zet met het oprichten van een instituut voor onderzoek naar zwaartekracht.

Het bestuur van de Provincie Limburg heeft zich met deze studie tot de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gericht met een verzoek om volgende stappen te zetten in de voorbereidingen voor een bid en met een verzoek voor steun aan het project ETpathfinder. De Minister heeft immers in een eerder verband aangegeven om de middelen in de huidige kabinetsperiode in te zetten voor de kandidatuur van de grensregio.