Home > Maastricht peilt mening inwoners

Maastricht peilt mening inwoners

nov 23, 2018 | Maregio

Alle Maastrichtenaren worden eind november uitgenodigd om mee te doen aan de Buurtpeiling 2018.


Alle Maastrichtenaren worden eind november uitgenodigd om mee te doen aan de Buurtpeiling 2018.

Door een enquête in te vullen kunnen inwoners hun mening en beleving geven over wonen en leven in Maastricht. Met de uitkomsten onderzoeken we of we op de goede weg zitten met de uitwerking van plannen en projecten.

De buurtpeiling vindt plaats in november en december 2018 en bestaat uit 2 fases:

1.      Via een campagne via onder andere social media, de gemeentelijke nieuwsbrief en posters in de buurt- en gemeenschapshuizen roepen we inwoners op de enquête in te vullen.

2.      10 december trekken we een steekproef en ontvangen 40.000 inwoners de vragenlijst op papier in de brievenbus. Dat doen we om ervoor te zorgen dat alle buurten en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

Via  www.gemeentemaastricht.nl/bp2018  kan de enquête ingevuld worden. In het Nederlands en Engels. Onder de deelnemende inwoners aan de buurtpeiling worden 20 VVV-cadeaubonnen ter waarde van 20 euro verloot.

Uitkomsten

De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd en gepresenteerd op www.maastricht.buurtmonitor.nl . Op deze pagina staan ook de uitkomsten van eerdere buurtpeilingen zodat een ontwikkeling in de tijd gevolgd kan worden.