Home > Stichting MVV sluit het seizoen 2017-2018 af met winst van € 415.000,- én daardoor met positief eigen vermogen

Stichting MVV sluit het seizoen 2017-2018 af met winst van € 415.000,- én daardoor met positief eigen vermogen

feb 4, 2019 | Maregio

In oktober 2018 is de jaarrekening van Stichting MVV (nu MVV Maastricht B.V.), opgemaakt door de directie, gecontroleerd door haar externe accountant en vastgesteld door haar bestuur. In december 2018 heeft ook de Licentiecommissie van de KNVB de ingediende jaarrekening goedgekeurd. Dankzij deze recordwinst van € 415.000,- kan Stichting MVV haar bestaan met een positief eigen vermogen afsluiten.


In oktober 2018 is de jaarrekening van Stichting MVV (nu MVV Maastricht B.V.), opgemaakt door de directie, gecontroleerd door haar externe accountant en vastgesteld door haar bestuur. In december 2018 heeft ook de Licentiecommissie van de KNVB de ingediende jaarrekening goedgekeurd. Dankzij deze recordwinst van € 415.000,- kan Stichting MVV haar bestaan met een positief eigen vermogen afsluiten.

MVV Maastricht heeft stevige inspanningen gedaan om haar financiën op een aanvaardbaar peil te krijgen. Met name de aanscherping van de licentie-eisen, waarbij de financiële performance van een BVO een belangrijkere plaats inneemt, ligt daar aan ten grondslag. Bij het niet voldoen aan deze gestelde financiële voorwaarden, volgen namelijk sportieve sancties.

Het in stand houden van een solide financieel weerstandsvermogen is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor een club als MVV Maastricht om zich te kunnen handhaven in een voetbalwereld die voortdurend onderhevig is aan verandering. Als gevolg van het stijgen van de gemiddelde budgetten van clubs in de Keuken Kampioen Divisie, is het noodzakelijk dat MVV vanuit concurrentieoverwegingen deze ingezette trend moet blijven volgen.

Dat betekent primair dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het voetbal, maar ook bijvoorbeeld in een verbetering van de faciliteiten in en rondom het stadion. Dat is weliswaar een hele uitdaging maar directie en bestuur van de club zien, mede dankzij het behaalde positieve resultaat, de toekomst met vertrouwen tegemoet.