Home > Tweede klimaatmars op zaterdag 11 mei

Tweede klimaatmars op zaterdag 11 mei

mei 2, 2019 | Maregio

Tijdens de eerste klimaatmars op 15 maart gingen 3500 mensen de straten op in Maastricht voor klimaatgerechtigheid. Op zaterdag 11 mei om 14:00 op het Vrijthof vindt er opnieuw een klimaatmars plaats.


Tijdens de eerste klimaatmars op 15 maart gingen 3500 mensen de straten op in Maastricht voor klimaatgerechtigheid. Op zaterdag 11 mei om 14:00 op het Vrijthof vindt er opnieuw een klimaatmars plaats.

De organisatoren hopen op een nog grotere opkomst. Maar waarom een tweede klimaatmars?

“Wetenschappers wijzen ons erop in rapport na rapport dat we van een klimaatverandering inmiddels in een klimaat crisis zijn terechtgekomen. Het wordt tijd dat we onze situatie dan ook als zodanig gaan behandelen”, geeft Delphine De Potter, mede-oprichtster van Student4Climate Maastricht aan. “We zullen de straten op blijven gaan tot onze stad in haar beleid het Parijs Klimaat akkoord strikt gaat volgen, en de maatregelen gaat nemen die nodig zullen zijn om opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius, alleen dan zal een leefbare toekomst mogelijk zijn voor de volgende generatie Maastrichtenaren.”

De organisatie wordt hierin gesteund door klimaatwetenschappers van over de hele wereld die in het laatste VN-rapport aangeven dat een grotere opwarming enorme risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid, natuur en onze economie. De beslissingen die we in de komende 11 jaren gaan maken zullen volgens de VN van cruciaal belang zijn en vragen om ambitieuze maatregelen.

We zullen samen nieuwe afspraken moeten maken om te kijken hoe we onze samenleving en economie gaan inrichten op een manier die de grenzen van onze planeet respecteert. Het is niet genoeg om als individu duurzamer te gaan leven omdat het huidige systeem zo’n levensstijl moeilijker maakt dan het zou moeten zijn. Vegetarische vleesvervangers zijn duurder dan vlees, de trein is duurder dan het vliegtuig en onze supermarkten over verpakken hun producten.

Bovendien zijn 100 bedrijven verantwoordelijk voor 70 procent van de CO2-uitstoot. Het gaat dus om systeemverandering en hierin speelt iedereen een rol; de burger, de politiek, en bedrijven. Als consument én burger kun je je verantwoordelijkheid nemen in het proces door de straten op te gaan en anderen aan te sporen om dringend hun verantwoordelijkheid te nemen. De Europese verkiezingen komen eraan, en ook zo kunnen we onze stem laten horen.

“We begrijpen dat dit geen makkelijke boodschap is, maar de gevolgen van onvoldoende actie op de korte termijn zal zich wreken met veel ernstigere consequenties op de langere termijn”, geeft Delphine aan. “Wij zouden ook liever op college willen focussen of rustig een pintje gaan drinken in onze vrije tijd, maar de urgentie van de situatie drijft ons om deze acties te ondernemen en iedereen wakker te schudden.”

Gelukkig heeft Students4Climate Maastricht veel steun van andere lokale organisaties inmiddels verenigd in het Klimaat Actie Netwerk Maastricht (KAN). Het doel is om weer een zo breed mogelijk publiek aan te spreken van zowel oude als nieuwe Maastrichtenaren die begaan zijn met de toekomst van hun stad. “Vorige keer was bijna 3% van de Maastrichtse bevolking op de been, we hopen op een nóg grotere opkomst!”