Home > Tanspenning voor prof. dr. Coen Hemker

Tanspenning voor prof. dr. Coen Hemker

mei 20, 2019 | Maregio

Prof. dr. Coen Hemker, hoogleraar Biochemie aan de Universiteit Maastricht, kreeg vrijdagmiddag 17 mei de hoogste UM-onderscheiding toegekend, de Dr. J.G.H. Tanspenning.


Prof. dr. Coen Hemker, hoogleraar Biochemie aan de Universiteit Maastricht, kreeg vrijdagmiddag 17 mei de hoogste UM-onderscheiding toegekend, de Dr. J.G.H. Tanspenning.

Professor Hemker is een van de grondleggers van de UM en was rector tussen 1982 en 1984. Hij heeft in de beginfase van de universiteit een belangrijke rol gespeeld bij het nationaal en internationaal op de kaart zetten van de UM als onderzoeksinstelling, naast haar innovatieve Probleemgestuurd Onderwijs. Binnen zijn vakgebied, trombinegeneratie, wordt hij internationaal gezien als pionier, getuige ook de drie Nature-publicaties op zijn naam.

Carrière in het kort

Coen Hemker behaalde zijn doctoraat biochemie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd in 1968 hoogleraar interne geneeskunde in Leiden, waarna hij in 1973 naar Maastricht werd gehaald om de nieuwe medische faculteit mede op te zetten. In 1975 werd hij voorzitter van de vakgroep Biochemie in Maastricht. Hij publiceerde meer dan 500 wetenschappelijke artikelen en boeken als auteur of co-auteur, was (co)promotor van 70 promovendi en verwierf een tiental patenten. Ook nam hij in 1976 de allereerste promotie aan de Universiteit Maastricht voor zijn rekening en promoveerde zijn eigen vader op hoge leeftijd bij hem.

Pionier in trombose

Prof. Hemker is een van de wereldtoppers in het wetenschappelijk onderzoek naar bloedstolling, trombose genoemd. Bloed stolt omdat het enzym trombine ontstaat en de hoeveelheid trombine verschilt sterk van mens tot mens. Iemand die veel trombine maakt, heeft een grotere kans om bijvoorbeeld een infarct te krijgen dan iemand die weinig maakt.

Prof. Hemker is mede-ontwikkelaar van een test waarmee bepaald kan worden hoeveel trombine iemand maakt, zodat de toegediende dosis antistollingsmiddel gepersonaliseerd kan worden. Dat deed hij binnen het door hem opgerichte bedrijf Synapse BV, waarin hij na zijn pensionering in 1999 zijn onderzoek voortzette.

Hemker Fonds voor innovatief onderzoek

Prof. Hemker geniet ook bekendheid vanwege het Hemker Fonds dat, geheel in de geest van de naamgever, onderwijs en onderzoek op het terrein van hemostase en trombose ondersteunt en stimuleert. Dit onder meer door het vestigen van een wisselleerstoel, een internationaal trainingsprogramma en toelagen om originele en innovatieve onderzoeksideeën zover te ontwikkelen dat zij kansrijk worden bij het verkrijgen van subsidies. Coen Hemker staat zelf tot op de dag van vandaag ook bekend om zijn verfrissende ideeën voor wetenschappelijk onderzoek en zijn vermogen buiten gebaande paden te denken.

Onderscheidingen

Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, maar ook van diens Vlaamse, Franse en Europese evenknie. Hij werd in 2000 al benoemd tot ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’, maar in 1990 en 2011 ook tot respectievelijk ‘Chevalier’ en ‘Officier de la Légion d’Honneur’ in Frankrijk.

Het is een bijzondere prestatie dat professor Hemker twintig jaar na zijn officiële pensioendatum nog wetenschappelijk actief is en daardoor meer dan veertig jaar één van de wetenschappelijke boegbeelden van de UM en haar medische faculteit was. In 2009 werd er al een UM-collegezaal naar hem vernoemd. Daar is nu, vanwege zijn uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties en buitengewone inzet voor de Universiteit Maastricht, de Dr. J.G.H. Tanspenning aan toegevoegd.