Home > Hoe ziet het Maastricht van de toekomst eruit?

Hoe ziet het Maastricht van de toekomst eruit?

aug 21, 2019 | Maregio

In wat voor Maastricht willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.

In wat voor Maastricht willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.

Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met vraagstukken als: Hoe maken we de overgang naar duurzame energie? En waar is ruimte voor windmolens en zonnepanelen? Of: Hoe houden we gebieden en steden bereikbaar en behouden we ook natuur? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om inwoners van Limburg hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze in te dienen, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op maandag 26 augustus zijn inwoners van harte welkom in het Gouvernement.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Dat geldt ook voor de regio Limburg en Maastricht. De Nationale Omgevingsvisie helpt om goede afwegingen te maken

Grote uitdagingen in Limburg

In Limburg spelen grote opgaven zoals de verduurzaming en energietransitie van de industrie, bijvoorbeeld het industriecomplex Chemelot. En de vernieuwing van het stedelijk gebied, die in gebieden met bevolkingsdaling een extra grote uitdaging vormt. In het landelijk gebied van Noord- en Midden-Limburg zijn er veel ontwikkelingen die allemaal vragen om ruimte, waaronder de transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw, de energietransitie, de aanpak van droogte en wateroverlast en de opgaven rondom natuur en biodiversiteit. In Limburg is het bovendien soms nodig om samenwerking te zoeken over de grens.

Kortom: Heel Nederland staat voor grote uitdagingen. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Limburgers kunnen op 26 augustus tussen 19:00 uur en 21:00 uur in het Gouvernement meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze in te dienen.