Home > Energiecoach: ‘Weer subsidies voor huiseigenaren’

Energiecoach: ‘Weer subsidies voor huiseigenaren’

sep 18, 2019 | Maregio

De Rijksoverheid heeft de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) sinds 2 september weer opengesteld. Ook VvE’s kunnen gebruikmaken van de SEEH.

De Rijksoverheid heeft de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) sinds 2 september weer opengesteld. Ook VvE’s kunnen gebruikmaken van de SEEH. 

Met de regeling kunnen huiseigenaren subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in de eigen woning. Voor mensen die advies willen bij het treffen van duurzame maatregelen in de eigen woning, zijn er in de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en Vaals de energiecoaches. 

De energiecoaches van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME Maastricht en regio) zijn vrijwilligers. Het team telt momenteel zeven experts op het gebied van energiereductie. Zij geven advies over energiebesparende maatregelen waaronder isolatie, de zogenaamde energiescan én tips op het gebied van het maken van (financiële) keuzes. 

Het plafond van de SEEH-subsidie van september 2016 voor particuliere woningeigenaren was al in april 2017 bereikt, het geld was op. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt nu 84 miljoen euro beschikbaar om huiseigenaren weer tegemoet te komen in het verduurzamen van hun woning. ‘Hè hè, eindelijk’, aldus de energiecoaches. Tot en met december 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022. 

De energiecoaches worden mogelijk gemaakt door de gemeente Maastricht, de gemeente Gulpen-Wittem, de gemeente Vaals, Natuur en Milieufederatie Limburg en CNME Maastricht en regio. Mensen die een energiecoach willen inschakelen kunnen een e-mailbericht sturen naar energiecoach@cnme.nl.