Home > Gezonde dorstlessers op Groene Loper

Gezonde dorstlessers op Groene Loper

okt 6, 2019 | Maregio

Wandelen, fietsen, joggen, … de Groene Loper wordt door steeds meer mensen actief gebruikt. Precies zoals dat is bedacht in het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper.

Wandelen, fietsen, joggen, … de Groene Loper wordt door steeds meer mensen actief gebruikt. Precies zoals dat is bedacht in het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper.

Bij een actief gebruik hoort ook een gezonde dorstlesser, en die is er inmiddels. WML realiseerde in samenwerking met Projectbureau A2 Maastricht drie drinkwaterfonteinen ter hoogte van de Adelbert van Scharnlaan, de Lourdeskerk en kasteeltje Geusselt. De fonteinen hebben een speciaal ontwerp.

In beweging

Ruim een jaar na de ingebruikname in juni 2018 is de Groene Loper volop in beweging. Er wordt constant gekeken wat kan worden toegevoegd om de omwonenden en gebruikers nog meer te laten genieten. De reuzenpilaren zorgen voor schaduw- en schuilplekken voor vogels. Het vernieuwde park tussen de ANWB-flat en de Torenflat, het zogenaamde Vrijheidspark, krijgt steeds meer vorm. Zo wordt elke kans benut om van de Groene Loper een nog aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Voor de actieve gebruikers staan er nu drie drinkwaterfonteinen, met een bijzonder achterliggend verhaal.

Een fontein met lagen

De fonteinen zijn ontworpen door Rademacher de Vries Architects, bekend van onder meer het uitkijkplatform in de ENCI-groeve. ‘Chris de Vries en ik komen allebei uit Maastricht en zijn gefascineerd door geologie’, vertelt David Rademacher. ‘Mede door ons werk in de ENCI-groeve verdiepten we ons in grondlagen en de invloed van water. Drinkwater en locatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De specifieke samenstelling van de bodem bepaalt voor een deel de smaak en de kwaliteit van het grondwater, de bron voor drinkwater. Omgekeerd heeft de stroming van het water invloed op de bodem.’

Vanuit deze gedachte maakte Rademacher de Vries Architects een eigen ontwerp voor een watertappunt, waarmee ze de Limburgse drinkwatermaatschappij WML benaderde. ‘Je ziet steeds meer watertappunten in Nederland’, aldus David. ‘Dat zijn vaak aluminium zuilen. Geïnspireerd door de Limburgse bodemlagen hebben wij een ontwerp gemaakt waarin die gelaagdheid terugkomt. De vormgeving van de fontein doet denken aan een geologische boring van de Limburgse bodem. We zijn blij dat WML dit ontwerp heeft overgenomen. Ik ken het gebied en draag het een warm hart toe. Hopelijk omarmen de mensen het idee en kunnen wij op die manier iets betekenen voor de publieke ruimte. Ik ben heel benieuwd naar de reacties als de fonteinen straks zijn geplaatst.’

De drie fonteinen aan de Groene Loper bevinden zich naast de bankjes ter hoogte van de Adelbert van Scharnlaan, de Lourdeskerk en kasteeltje Geusselt. Met hun bijzondere ontwerp komen ze tegemoet aan de hoge eisen die worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte op en langs de Groene Loper. In de winter blijven ze overigens gewoon staan. Ze worden alleen bij vorst afgesloten, om te voorkomen dat ze kapot vriezen.

Om de komst van deze gezonde en duurzame dorstlessers te vieren, organiseerde WML en Projectbureau A2 Maastricht – samen met partners – op 29 september een sportieve zondagochtend.

Kinderen konden doorlopend aan het beweegparcours meedoen. Skippyballen, kloslopen, onder netten doorkruipen, een en al actie! Tevens konden aanwezigen deelnemen aan een laagdrempelige bootcamp en hardloopruns.