Home > “MVV Maastricht sluit seizoen 2018-2019 af met winst en blikt vooruit”

“MVV Maastricht sluit seizoen 2018-2019 af met winst en blikt vooruit”

feb 3, 2020 | Maregio

MVV heeft het seizoen 2018-2019 afgesloten met een nettowinst van € 360.000,- en start het nieuwe seizoen 2019-2020 met een eigen vermogen van € 564.000,-.

MVV heeft het seizoen 2018-2019 afgesloten met een nettowinst van € 360.000,- en start het nieuwe seizoen 2019-2020 met een eigen vermogen van € 564.000,-. 

Hoewel dit resultaat heel positief is, merkt de directie op dat die winst voornamelijk het gevolg is van incidentele baten, waaronder begrepen transferresultaten, solidariteitsbijdragen, opleidingsvergoedingen en MVO opbrengsten. Deze baten (+/- € 585.000) compenseren het negatieve reguliere bedrijfsresultaat (€-225.000). 

Het door bestuur en directie uitgesproken verhoogde ambitieniveau heeft voor het seizoen 2019-2020 geleid tot investeringen in technische staf, spelersbudget alsmede in een verbetering van de governance, middels een professionalisering van de juridische structuur, waardoor deze toekomstbestendig is. Samenwerking c.q. aangaan partnership met derden kan daardoor eenvoudiger gerealiseerd worden, uiteraard op basis van de Vereniging en Stichting 2018 conveniërende voorwaarden. 

In dit kader sluit de bij de KNVB ingediende begroting betreffende het seizoen 2019-2020 met een negatief resultaat van € 248.000. Door bestuur en directie is het eigen vermogen bewust deels ingezet als investering in die sportieve ambitie. Echter, nadere onverwachte ontwikkelingen gedurende het seizoen noopten tot een nadere neerwaartse bijstelling van de in juni 2019 ingediende begroting. Die ontwikkelingen bestaan uit het vooralsnog niet ontvangen van substantiële toegezegde en begrote sponsorbedragen, alsmede tegenvallende sportieve resultaten, in het spoor waarvan recettes, horecaopbrengsten alsmede reguliere sponsoropbrengsten die trend volgen. Alle inspanningen zijn er op gericht de begrote sponsorbedragen alsnog binnen te halen. De verhoogde sportieve ambitie blijft weliswaar volledig in tact, doch het tempo waarin is momenteel bijgesteld.