‘Ombouw van varkensstallen tot LIVAR-bedrijf’

Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft vernomen dat het voornemen bestaat aan de Begijnhofweg nabij huisnummer 7 in Kelpen- Oler bestaande stallen om te bouwen tot een LIVAR-bedrijf.
Wagemans: “De vrije uitloop van varkens betekent een forse toename van zowel geur als stof naar de omgeving. Ik wijs naar de ombouw van een pluimveebedrijf aan de Beekkant te Baexem waar sprake is van een enorme toename van geuroverlast ten opzichte van de voorheen bestaande situatie.” Wagemans vervolgt: “Het beleid in Leudal is gericht op vermindering van overlast hetgeen realisering van de plannen ongewenst maakt.” Naar aanleiding van het voornemen tot ombouw van stallen tot een LIVAR-bedrijf vraagt hij het college van B&W van Leudal of er vergunning is afgegeven voor sloop- en verbouwwerkzaamheden en een nieuwe gerealiseerde uitrit. Tenslotte informeert hij of er bij het overleg over de plannen van gemeentewege toezeggingen zijn gedaan of verwachtingen zijn gewekt vooruitlopend op besluitvorming door het college.

Dit artikel delen

Elburg Gezellig op de Veluwe

Elburg is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Elburg. Op deElburggids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deElburggids? Neem dan contact met ons op.