Kennisgeving vergunning Natura 2000-gebieden Wet natuurbescherming, Brusselseweg 676, 6218 NA Maastricht, 2023-022263

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving vergunning Natura 2000-gebieden Wet natuurbescherming, Brusselseweg 676, 6218 NA Maastricht, 2023-022263.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis een besluit te hebben genomen voor realiseren schaapsschuilplaats en onderhoudsbegrazing.Locatie: Brusselseweg 676, 6218 NA MaastrichtZaaknummer: 2023-022263Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.InzageHet definitief besluit en de bijbehorende stukken liggen, na de dag waarop elektronisch van het besluit is kennisgegeven, gedurende zes weken ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht.Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken, tel. +31 (0)43 389 99 99.Het besluit kunt u als volgt inzien:•Klik op deze pagina in de linker kolom onderaan op ‘Bekijk documenten’;•Scroll naar beneden en klik daar in het rechterveld onderaan op de link bij ‘Bekijk documenten’; •Klik onder het kopje ‘Bijlagen bij deze publicatie’ op de tekst achter het bolletje;•Klik vervolgens onder het kopje ‘Bijlage’ op grijze vlak met ‘Download’. U download zo het pdf-bestand van het besluit.BeroepEen belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering).Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 09-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. prb-2024-10093

Gerelateerde berichten