Kennisgeving inspraaktermijn ontwerpbesluit vergunning Maastricht Aachen Airport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving inspraaktermijn ontwerpbesluit vergunning Maastricht Aachen Airport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Minister voor Natuur en Stikstof laat weten dat zij van plan is een vergunning af te geven voor de exploitatie van de luchthaven Maastricht Aachen Airport. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De activiteiten die de luchthaven uitvoert kunnen invloed hebben op meerdere Natura 2000-gebieden. Maastricht Aachen Airport B.V vraagt een vergunning aan voor de exploitatie van de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Dit gaat over zowel bouw- en aanlegactiviteiten als gebruiksactiviteiten. De activiteiten die de luchthaven uitvoert kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Geuldal, Savelsbos, Brunssummerheide, Bunder- en Elslooërbos, Geleenbeekdal, Sint Pietersberg & Jekerdal, Kunderberg, Noorbeemden & Hoogbos, Geuldal, Bemelerberg & Schiepersberg, Maasduinen, Sarsven en De Banen, Leudal, Swalmdal, Meinweg en Roerdal. U kunt het ontwerpbesluit van 16 december 2023 tot en met 10 februari 2024 bekijken op www.rvo.nl/vergunning-maastricht-aachen-airport. Wilt u uw mening geven over dit ontwerpbesluit? Dan kunt u volgens de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze doorgeven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt een zienswijze doorgeven van 16 december 2023 tot en met 10 februari 2024. Geef uw zienswijze door via RVO. Het liefst met het digitale formulier. U vindt het formulier op www.rvo.nl/vergunning-maastricht-aachen-airport. U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier. • U gaat via www.rvo.nl/vergunning-maastricht-aachen-airport naar de pagina met het formulier. • Log in met DigiD (als burger) of eHerkenning niveau 2+ (als organisatie). • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen. • Uw zienswijze is direct bij ons binnen. U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u op www.rvo.nl/zaken-regelen. Wilt u uw zienswijze toch op een andere manier doorgeven? Dan kunt u een reactie per post sturen naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Vergunning & Handhaving Kenmerk: ZK-0000043255 Postbus 40225 8004 DE Zwolle Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de Minister van LNV uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit doet u met het Afsprakenformulier mondelinge zienswijze UOV van RVO. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4. De Minister voor Natuur en Stikstof neemt alle zienswijzen mee in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Wanneer we het definitieve besluit publiceren, krijgt u hier bericht over. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven. Op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure. Van 16 december 2023 tot en met 10 februari 2024 kunt u het ontwerpbesluit bekijken op www.rvo.nl/vergunning-maastricht-aachen-airport. U vindt hier ook de aanvraag en alle belangrijke documenten bij het ontwerpbesluit. Wilt u de papieren versie van dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl. Noem in uw e-mail de naam van het ontwerpbesluit. Geef ook aan dat u hiervan graag een papieren versie wilt inzien. Heeft u nog vragen over het doorgeven van de zienswijze? Kijk dan op www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming.

 

Onderwerp: Verkeer | LuchtvaartRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2023.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. stcrt-2023-34241

Gerelateerde berichten