Voorbereidende werkzaamheden N280 gestart

Vanaf 6 april zijn de voorbereidingen voor de optimalisatie van het verkeersontwerp, het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de realisatie van het milieueffectrapport (MER) inzake de reconstructie van de N280, wegvak Leudal, begonnen.
Deze werkzaamheden worden verricht door het adviesbureau Wagemaker- Kragten, aan wie de opdracht is gegund. Het bureau heeft o.a. gesprekken gevoerd met Waterschap Limburg, gemeente Leudal, Tennet, Enexis, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Limburg- Noord en de Gasunie. Zo zijn de (vooral technische) eisen geïnventariseerd, waarmee er een gedegen verkeersontwerp kan worden gemaakt. Zodra dit ontwerp er is, zal het vervolgens worden voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Aan de hand van de inbreng van hen, kan het verkeersontwerp verder worden verbeterd. De komende tijd zullen de inwoners geïnformeerd worden via website limburg.nl en nieuwsbrieven. Er zal gedurende de periode van ter inzage legging, een openbare informatieavond worden georganiseerd.

Dit artikel delen

Elburg Gezellig op de Veluwe

Elburg is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Elburg. Op deElburggids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deElburggids? Neem dan contact met ons op.