Home > Twee extra opvanglocaties voor vluchtelingen in Maastricht

Twee extra opvanglocaties voor vluchtelingen in Maastricht

mrt 23, 2016 | Maregio

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft besloten twee extra locaties voor de opvang van vluchtelingen ter beschikking te stellen. Het gaat om het voormalig UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg (voor maximaal 190 mensen) en het voormalige Macintosh kantoorgebouw in Villapark/Sint Pieter (voor maximaal 330 mensen). Het besluit vloeit voort uit de opdracht die het college in september 2015 kreeg van de gemeenteraad om te onderzoeken of er in Maastricht gebouwen geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen.


Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft besloten twee extra locaties voor de opvang van vluchtelingen ter beschikking te stellen. Het gaat om het voormalig UM Guesthouse aan de Taliënruwe in Malberg (voor maximaal 190 mensen) en het voormalige Macintosh kantoorgebouw in Villapark/Sint Pieter (voor maximaal 330 mensen). Het besluit vloeit voort uit de opdracht die het college in september 2015 kreeg van de gemeenteraad om te onderzoeken of er in Maastricht gebouwen geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen.

Nederland heeft op dit moment te maken met een verhoogde instroom van vluchtelingen. Tijdens de Raadsvergadering van 15 september 2015 heeft de gemeenteraad van Maastricht met ruime meerderheid een motie aangenomen die het college opdraagt “om te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is, dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van vluchtelingen en in contact te treden met het COA.”. Dit in aanvulling op de 600 vluchtelingen die in het huidige asielzoekerscentrum in Maastricht worden opgevangen.

In de afgelopen maanden heeft het college in samenwerking met COA uitvoering gegeven aan deze opdracht. Uit de inventarisatie bleek dat er in Maastricht twee locaties redelijkerwijs geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen. De aanwezigheid van het asielzoekerscentrum in de stad biedt de mogelijkheid tot het inrichten van twee dependances.

Het gebouw aan de Taliënruwe in Malberg werd tot eind 2015 gebruikt als guesthouse voor studenten van de Universiteit Maastricht. Het biedt plaats aan maximaal 190 bewoners en kan vrijwel direct worden ingezet. Eigenaar Woonpunt is bereid het pand voor 2 jaar te verhuren (mei 2016 – mei 2018).

De locatie Parkweg 20 is een voormalig kantoorcomplex en staat op dit moment leeg. Dit gebouw kan gebruikt worden in combinatie met het naastgelegen pand Blekerij 52. De particuliere eigenaar heeft een plan ontwikkeld waarbij het gebouw op termijn wordt omgevormd tot woonlocatie. Door nu het gebouw aan te passen, kan het tijdelijk worden gebruikt als opvanglocatie, en daarna worden verhuurd of verkocht als appartementen. Met deze oplossing kan opvang worden geboden aan maximaal 330 vluchtelingen. Op deze locatie zou maximaal 5 jaar opvang kunnen plaatsvinden, startend vanaf het najaar.

Naast de twee concrete locaties vraagt het COA medewerking aan de plaatsing van 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Het college zal in de komende periode verkennen of dit verzoek ingewilligd kan worden en hiertoe apart besluiten.

Vandaag worden de directe buren en overige buurtbewoners per brief door de gemeente geïnformeerd. Het overleg met de directe buren vindt plaats in kleine groepen en op persoonlijke uitnodiging zodat er alle ruimte is om vragen te kunnen beantwoorden. Dit is de start van een uitgebreid communicatietraject. Buurtbewoners van de wijken Villapark/Sint Pieter en Malberg kunnen zich opgeven voor klankbordgroepen die regelmatig zullen samenkomen om met het COA, gemeente en betrokken instanties te werken aan de optimale inpassing van de dependances in de buurten.

Informatie vindt u op: www.gemeentemaastricht.nl/vluchtelingen