Home > Tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ in Gebouw M

Tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ in Gebouw M

apr 24, 2016 | Maregio

De tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ vindt van 8 t/m 29 mei 2016 plaats in Gebouw M op het terrein van de Tapijnkazerne in Maastricht. Openingstijden 14-17 uur, maandag gesloten.


De tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ vindt van 8 t/m 29 mei 2016 plaats in Gebouw M op het terrein van de Tapijnkazerne in Maastricht. Openingstijden 14-17 uur, maandag gesloten.

De fotograaf Theo Derksen vond de directe aanleiding voor het project ‘Kind, mijn Kind’ in een documentaire op TV over het oorlogsgeweld in Srebrenica. De beelden riepen voor hem meerdere vragen op, zoals: “waarom doen mensen elkaar dit aan?” en “waarom gebeurt dit steeds opnieuw?” Bij het zoeken naar antwoorden op deze prangende vragen, richtte Derksen met name zijn onderzoek op de gebeurtenissen in Auschwitz ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als nadrukkelijk voorbeeld van het verhaal van slachtoffers & daders.

Dit verhaal is -naast fotomateriaal van Derksen- uitgebreid met schilderijen van Jos Wigman en muziek van Ernst Jansz. Het totale verhaal nodigt de bezoekers aan de expositie, met dankzij verschillende activiteiten, uit tot herdenken, gedenken en bovenal nadenken. “Welke betekenis hebben de in de tentoonstelling getoonde werken voor mij op dit moment, in de actualiteit van vandaag?” Deze vraag staat in dit project centraal.

Die vraag wordt met name gedeeld met jongeren (16+) en studenten uit Maastricht en de (Eu)regio. Zij gaan samen in discussie, nemen deel aan creatieve activiteiten en ontmoeten elkaar in Gebouw M, de locatie van de tentoonstelling. Het geheel van activiteiten maakt deze tentoonstelling tot een kunstmanifestatie waaraan bezoekers, met name jongeren en studenten, nadrukkelijk op eigen wijze deel kunnen nemen. Cultuurparticipatie staat hierbij centraal.

Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling, op 6 en 7 mei, zullen de deelnemers van het project LiteraTour meedoen aan een workshop in Gebouw M. In deze workshop reageren de jongeren (16-25 jaar) op wat zij zien/horen. De reacties worden vertaald in eigen creaties gerelateerd aan literatuur – de verzameling aan kunstvormen waarbij teksten, zowel geschreven als in mondelinge vorm, centraal staan. De uitingen worden gelijktijdig met de expositie in de ruimte van Gebouw M met behulp van grote glazen tafels getoond voor het grote publiek. Tevens zal het werk van de jongeren gepresenteerd worden tijdens de opening van Kind, mijn kind op zondag 8 mei.

Stichting de Brug is initiatiefnemer van ‘Kind, mijn Kind’. De kunstenaars, onder leiding van curator en projectleider Willem Jansen, zijn verantwoordelijk voor het inrichten en mogelijk maken van de tentoonstelling. Stichting Tout Maastricht is de belangrijkste samenwerkingspartner. Zij sturen o.a. aan op het betrekken van een breed publiek en het laten plaatsvinden van activiteiten gericht op (cultuur)participatie. Tevens wordt de achterban en het netwerk van Tout Maastricht aangesproken om met name de doelgroep jongeren (16+) en studenten te bereiken.